Euroopa astub vastu naistevastasele vägivallale

23.04.2024 11:31

Euroopa astub vastu naistevastasele vägivallale

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Lähivõtte noorest naisest, kes teeb stopp-käsu

"Ükski naine ei peaks koju kõndides oma ohutuse pärast kartma . Olen uskumatult uhke meie töö üle, et saavutada esimene naistevastast vägivalda käsitlev ELi seadus," ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees Frances Fitzgerald, kes pidas Euroopa Parlamendi nimel läbirääkimisi naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemise seaduse üle.

Parlament arutab täna ja hääletab homme selle murrangulise ELi õigusakti heakskiitmise üle, mille eesmärk on võidelda nende kohutavate kuritegude vastu.

"Selle õigusaktiga oleme astunud esimese sammu, et muuta Euroopa maailma esimeseks mandriks, mis kaotab naistevastase vägivalla," rõhutas Fitzgerald, rõhutades selle õigusakti tähtsust.

"Kuigi see seadus ei käsitle kõike, mida Euroopa Parlament oleks soovinud, astutakse sellega olulisi samme nende kuritegude ennetamiseks, kaitsmiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks," lisas Fitzgerald.

Uus seadus on esimene omataoline kokkulepe ELi institutsioonide vahel ning see sisaldab meetmeid vägistamise ennetamiseks, rangemaid eeskirju kübervägivalla kohta ja paremat toetust ohvritele. Esimest korda kohaldatakse kogu ELis eeskirju, millega kriminaliseeritakse teatavad veebipõhise soolise vägivalla vormid ning tagatakse parem juurdepääs õigusemõistmisele, kaitsele ja ennetamisele.

"Nüüd peame tagama, et kõik liikmesriigid rakendavad need uued meetmed, kriminaliseerivad naiste kuritarvitamise ja võtavad vastutajad vastutusele," lõpetas Fitzgerald.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave