ELi volituste suurendamine: Euroopa Tervise Liidu eestvedamine

02.04.2024

ELi volituste suurendamine: Euroopa Tervise Liidu eestvedamine

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni

Tervishoid on 27-liikmelise ELi peamine mureküsimus. Eurostati uuringu kohaselt sooviksid kaks kolmest eurooplasest näha ühist Euroopa Tervishoiu Liitu. See tagaks kvaliteetse tervishoiu kõigile eurooplastele.

Sarja "Euroopa, mis kaitseb teid" selles episoodis tutvustame selle ametiaja peamisi saavutusi ja fraktsiooni PPE vankumatut pühendumust hoida tervishoid ELi päevakorra tipus ka eelseisva parlamendi ametiaja jooksul.

Parlamendiliikmed Tomislav Sokol, Dolores Montserrat, Peter Liese, Adam Jarubas, Maria Walsh ja Maria da Graça Carvalho tutvustavad meile fraktsiooni strateegilist visiooni tõelise Euroopa Tervise Liidu loomiseks.

Lisaks valgustab patsientide ja hooldajate vajadusi dr Fatima Cardoso, Lissaboni Champalimaud'i kliinilise keskuse rinnavähi üksuse direktor ja algatuse "Transforming Breast Cancer Together" liige.

Kuula, et saada rohkem teavet Euroopa tervishoiu tuleviku kohta.

Muu seotud teave