committee

Eelarve kontroll

Maksumaksjate raha parem kasutamine

Komitee vastutab ELi eelarve täitmise kontrollimise eest, tagades, et maksumaksjate raha kulutatakse hästi. Ta kaalub pettusi ja eeskirjade eiramisi eelarve täitmisel ning teeb ettepanekuid meetmete kohta, mille eesmärk on selliste juhtumite ennetamine ja nende eest vastutusele võtmine. Samuti auditeerib ta ELi institutsioonide raamatupidamisarvestust.

Me usume tulemuspõhisesse lähenemisviisi eelarve koostamisel, mis annab maksumaksjate raha eest paremat tulu, edendades ELi prioriteete ja poliitikat ning muutes selle kriisiolukorras reageerimisvõimelisemaks. Tulemuspõhine eelarve koostamine hõlmab strateegiliste eesmärkide ja sihtide sõnastamist, usaldusväärsete meetmete määratlemist kavandatud eesmärkide saavutamiseks ning sobivate näitajate leidmist tulemuslikkuse mõõtmiseks, tagades samal ajal sidususe eri poliitikavaldkondade ja poliitiliste tasandite vahel.

Fraktsioon PPE võitleb tugevamate stiimulite eest, mis julgustavad liikmesriike ELi vahendeid hästi kasutama, ning raamistiku eest, mis tagab, et liikmesriikide esitatud andmed on järjepidevamad. Samuti soovime eelarve lihtsustamist, paindlikkust, järelevalvet ja hindamist ning pragmaatilist lähenemist eelarve koostamisele ja tugevamat seost tulude ja kulude vahel.

Euromünt istub Euroopa lipu kollasel tähega.

Muu seotud teave