ELi rahastatud valitsusvälised organisatsioonid peavad muutuma läbipaistvamaks

17.01.2024 13:32

ELi rahastatud valitsusvälised organisatsioonid peavad muutuma läbipaistvamaks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Korruptsioon

Kõik organisatsioonid, kes saavad Euroopa Liidult rahastamist, peavad avalikustama, kuidas nad neid vahendeid kasutavad. Seda nõuet tuleb laiendada ka valitsusvälistele organisatsioonidele, mille rahastamist on seni vaid piiratud määral kontrollitud. Parlament otsustas täna, et tulevikus peavad kõik ELi rahastatud valitsusvälised organisatsioonid avalikustama oma vahendite üksikasjaliku jaotuse, sealhulgas lõplike abisaajate ja rahastamisallikate andmed.

"See on hea esimene samm õiges suunas. Läbipaistvus ei ole ühesuunaline tee. See peab kehtima kõigi suhtes," ütleb Euroopa Parlamendi liige Markus Pieper, kes koostas parlamendi raporti.

Raportis rõhutatakse valitsusväliste organisatsioonide olulist panust erinevates sektorites. Samas rõhutatakse, et järelevalve piirdub praegu ainult ELi vahenditega, mida antakse otse valitsusvälistele organisatsioonidele. Seetõttu kutsub raport Euroopa Komisjoni üles kontrollima vahendite ümberjaotamist ja hindama nende kasutamist üksikute abisaajate poolt.

Aruandes tuuakse esile ka 2022. aasta detsembris päevavalgele tulnud Qatargate'i korruptsiooniskandaal, millesse olid segatud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed ja ametnikud. "Kui valitsusvälised organisatsioonid püüavad mõjutada õigusloomet parlamendis ja saavad samal ajal komisjonilt raha, siis peab see vähemalt olema läbipaistev. Selle aruandega oleme saatnud selge signaali, et tulevaste altkäemaksuskandaalide vältimiseks on vaja suuremat läbipaistvust," ütles Pieper. Ta lisas, et on vastuvõetamatu, et üksikud mustad lambad kahjustavad kõigi valitsusväliste organisatsioonide mainet.

Vastupidiselt vasakpoolsete fraktsioonide vastuseisule tagas EPP fraktsioon, et parlamendi raport sisaldab ka üleskutset valitsusvälistele organisatsioonidele avaldada internetis kõik kohtumised Euroopa Parlamendi liikmete, Euroopa Parlamendi liikmete assistentide või teiste ELi institutsioonide esindajatega. "Ettevõtete lobistide suhtes kohaldatavad standardid peavad kehtima ka valitsusväliste organisatsioonide suhtes. Mul on hea meel, et tänu Euroopa Rahvapartei fraktsioonile saatis parlament täna veelgi tugevama signaali. Ma loodan, et komisjon tegutseb kiiresti," ütles Pieper.

Aruandes tehakse muu hulgas ettepanek luua avalik nimekiri valitsusvälistest organisatsioonidest, et tagada, et need, kes on tegelenud vihakõne või usulise ekstremismi propageerimisega, ei saaks juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 179 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave