The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

I Europa-Parlamentet

EPP-Gruppens kerneaktivitet i European Parliament er lovgivningsarbejdet. Hovedparten af EP’s arbejde udføres via specialiserede udvalg, der udarbejder forslag til lovgivning og betænkninger. Vores medlemmer er repræsenteret i disse parlamentariske udvalg, hvor de indtager mange ledende rolle, der afspejler vores gruppes størrelse..

Som den største politiske gruppe i parlamentet indtager vi en stærkere position end de andre grupper, ikke blot i relation til at sætte den politiske dagsordenen, men også i forhold til at vinde de kritiske afstemninger. Faktum er, at vi har været på den vindende side mere end nogen anden gruppe i EP’s månedlige plenarsamlinger siden 1999.

Med Det Europæiske Folkeparti

I modsætning til vores gruppe, er kerneaktiviteten i Det Europæiske Folkeparti (EPP) at formulere langsigtede politiske platforme, at tjene som det centrale kontaktpunkt for politikere fra det europæiske centrum-højre og at agere politisk anker for partier i europæiske lande uden for EU.EPP afholder kongresser med jævne mellemrum, hvor repræsentanter fra medlemspartierne, nationale regeringer og organisationer tilhørende EPP familien, som EPP-Gruppen, mødes for at diskutere det politiske program og fastlægge EPP’s politiske retning.

Derudover, forud for hvert eneste møde i Det Europæiske Råd, mødes EU statsledere og regeringsdeltagere tilhørende EPP for at diskutere dagsordenen for Det Europæiske Råd og koordinere politiske positioner. Disse EPP topmøder som vi kalder dem er en mulighed for at diskutere aktuelle emner med deres europæiske ligesindede.

EPP-Gruppen forener de EPP repræsentanter der er valgt ind som medlemmer af Europa-Parlamentet. Gruppen er repræsenteret i hvert at partiets hovedorganer; Kongressen, den politiske forsamling og formandsskabet.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Vores arbejdsgrupper

EP’s udvalg dækker mange emner og politikområder. Som en afspejling af dette, organiserer vi vores arbejde i udvalgene i arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper udarbejder koordinerede EPP holdninger til betænkninger og resolutioner som kommer til afstemning i udvalgene og i plenarsamlingen.

EPP-Gruppen forbereder EPP’s holdning på udvalgsniveau. Arbejdsgrupperne mødes derefter før hver eneste plenarsamling. Der diskuterer vores medlemmer betænkninger, resolutioner og andre emner på deres specifikke politikområder for at forme en fælles EPP linje i den kommende EP plenarforsamling.

Arbejdet i hver af vores fire arbejdsgrupper ledes af en af vores næstformænd, og de repræsenterer vores prioriterede emner: økonomi, job og miljø; retslige og indre anliggender; budget, landbrug og regionalstøtte; og udenrigsaffærer.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Gruppen
 • Ledes af formanden
 • Udgøres af formanden, 10 næstformænd, bestyrelsen og gruppemødet
EPP Gruppen
Arbejdsgrupper
Relationer uden for EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
EPP Gruppen
Arbejdsgrupper
 • Ledes af en næstformand
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Relationer uden for EU
 • Vores strategiske priorteringer i EU’s eksterne relationer formes af næstformænd, der er ansvarlige for specifikke regioner.
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Medlemmer fra gruppen sidder i alle udvalg
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Nogle som koordinatorer eller vice-koordinatorer på vegne af gruppen
Relationer uden for EU
 • Vores strategiske priorteringer i EU’s eksterne relationer formes af næstformænd, der er ansvarlige for specifikke regioner.
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Over de seneste år, har de interparlamentariske delegationer blevet mere betydningsfulde, de er i realiteten blevet en form for parlamentarisk diplomati - de udvikler parlamentets internationale relationer med specifikke lande eller en gruppe af lande i en region

Manfred Weber presides over our Group in his capacity as EPP Group Chair. EPP Group Members elected him as Chair on 4 June 2014 for a renewable term of two and a half years. The Presidency, Bureau and Working Groups then assist Mr Weber on a wide range of issues in the European Parliament.

Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs, who head up our Working Groups and other parliamentary activities. The Presidency leads our Members in plenary sittings and represents our Group externally.

Our Bureau comprises the Presidency along with the Heads of National Delegations and other Group Members involved in the European Parliament’s functions (a full list is available in our Rules of Procedure). Our Bureau is responsible for making preparations for parliamentary plenary sessions, highlighting the questions most relevant to the Group from the perspectives of our National Delegations.

As the highest organ of the EPP Group, the Group Assembly consists of all the Group's Members. The Assembly’s role includes: taking decisions on all political matters dealt with inside or outside the European Parliament; electing the Group's Presidency; setting up Working Groups; and appointing Group Members to vacancies set aside for the EPP Group in European Parliament bodies.

A
Formand
 • Manfred Weber
B
Formandsskab
 • Formand
 • Ti næstformænd
C
Bureau
 • Formandsskab
 • Nationale delegationsledere
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Formanden og generalsekretæren for EPP, hvis de også er MEP’er
 • Et ekstra medlem for hvert ti medlemmer i en national delegation
D
Group Assembly
 • Alle gruppens medlemmer
 • Medlemmer der også har sæde i deres nationale delegation
 • Er organiseret efter nationale delegationer i gruppen
E
Vores sekretariat
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Sikre at gruppen køres stabilt
 • Betroet administrative- og sekrætariatsfunktioner

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Østrig

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Kroatien

HR

Cypern

CY

Tjekkiet

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrig

FR

Tyskland

DE

Grækenland

GR

Ungarn

HU

Irland

IE

Italien

IT

Letland

LV

Litauen

LT

Luxembourg

LU

Malta

MT

Nederlandene

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumænien

RO

Slovakiet

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

TOP