10 inspirerende historier - fejring af det skelsættende resultat af EU-udvidelsen i 2024

25.04.2024

10 inspirerende historier - fejring af det skelsættende resultat af EU-udvidelsen i 2024

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Fejring af 20 års udvidelse

For tyve år siden blev en ny og større Union født. Udvidelsen, der fandt sted for to årtier siden, ændrede EU for altid. Sammen har vi investeret i sikkerhed, velstand og stabile demokratier, samtidig med at vi har fastholdt vores fælles værdier om frihed, lighed og retfærdighed. I dag er vi stolte af Europas resultater og arbejder fortsat for en stærkere og mere forenet union.

I de 20 år, der er gået siden EU's udvidelse i 2004, har nationer som Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Cypern og Malta bidraget til Europas fremtid.

For at fejre 20-året for Europas historiske udvidelse i 2004 har EPP-gruppen produceret en række videoer på tværs af medlemslandene, som viser de positive forandringer, der er sket som følge af EU-medlemskabet.

Unge fra disse lande, der blev født for præcis 20 år siden, delte deres perspektiver på EU-tiltrædelsen og fremhævede de utallige muligheder, den har åbnet op for.

Fra forbedrede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til rejsefrihed og lighed mellem EU-staterne understreger disse unge stemmer den varige effekt af deres forældres beslutninger.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 176 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold