Det østlige partnerskab

Det østlige partnerskab (EaP) giver et europæisk perspektiv til de lande, der grænser op til EU, som f.eks. Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova, Ukraine og Hviderusland. Partnerskabet giver en unik mulighed for vores nabolande: det gør det ikke bare muligt at indgå nye associeringsaftaler, men det letter også en gradvis integration i EU's økonomi og øget bevægelighed for deres borgere.

EPP-Gruppen tilskynder alle de pågældende lande til at opnå konkrete resultater i deres politiske og økonomiske reformprocesser så hurtigt som muligt. EPP-Gruppen støttede i denne ånd oprettelsen af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, der har følgende formål: at tilskynde til dialog, at evaluere resultater og udfordringer i det østlige partnerskab og at fremme demokrati, velstand, stabilitet og sikkerhed i regionen.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


de lande hvor der er større grund til bekymring over den politiske situation, er demokratisk praksis og god regeringsførelse af afgørende betydning. Retsstatsprincippet, ytringsfriheden, borgernes ret til information og afholdelsen af frie og retfærdige valg er ufravigelige principper. Gensidig forståelse bør tilskyndes, ved at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter definerer fælles holdninger.

I arbejdsgruppen for det østlige partnerskab undersøges nye politikmuligheder der kan give fremdrift til EaP. Den mødes jævnligt med ambassadører fra EaP lande, repræsentanter fra relevante EU institutioner and eksperter for at vurdere situationen i regionen og styrke vores politiske relationer med vores partnere. Til det formål arrangerer vi også konferencer, høringer og fact-finding missioner i regionens lande.

Beslægtede udgivelser

Publikation picture
publications
Læs mere
En gruppe gående mennesker foran solnedgangen
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere

3 / 3

Andet relateret indhold