Sąsiedztwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie UE (EaP) zapewnia europejską perspektywę krajom sąsiadującym z UE, w tym Armenii, Azerbejdżanowi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie i Białorusi, i pragnącym zacieśnić współpracę. Partnerstwo stanowi wyjątkową okazję dla naszych sąsiadów: umożliwia im nie tylko zawarcie nowych umów stowarzyszeniowych, ale także stopniową integrację krajów z gospodarką UE i zwiększenie mobilności ich mieszkańców.

Grupa EPL zachęca kraje Partnerstwa Wschodniego do przyspieszenia reform politycznych i społeczno-gospodarczych, aby jak najszybciej uzyskać wymierne rezultaty. Naszym celem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest jest zachęcanie do dialogu, ocena sukcesów i wyzwań Partnerstwa oraz promowanie demokracji, dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


W krajach, w których sytuacja polityczna budzi większe powody do niepokoju, potwierdzamy, że demokratyczne praktyki i dobre zarządzanie mają zasadnicze znaczenie. Praworządność, wolność wypowiedzi, prawo obywateli do informacji oraz prawo do wolnych i uczciwych wyborów są prawami niepodważalnymi. Nalegamy na wzajemne zrozumienie i wypracowanie wspólnych stanowisk między Parlamentem Europejskim i  parlamentami krajowymi.

Nasza Grupa Robocza ds. Sąsiedztwa Wschodniego analizuje nowe opcje polityczne, które mogą nadać rozmachu Wschodniemu Partnerstwu. Grupa Robocza spotyka się regularnie z ambasadorami krajów Partnerstwa Wschodniego, urzędnikami z odpowiednich instytucji UE i ekspertami, aby ocenić sytuację w regionie i wzmocnić nasze stosunki polityczne z naszymi partnerami. W tym celu organizujemy również konferencje, wysłuchania publiczne oraz misje rozpoznawcze w krajach regionu.

Powiązane publikacje

Grupa spacerujących ludzi przed zachodem słońca
publications
Czytaj dalej
Publikacja picture
publications
Czytaj dalej

3 / 3

więcej na temat