Ανατολική γειτονιά

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ (ΑΕΣ) παρέχει μια ευρωπαϊκή προοπτική στις χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ και επιθυμούν να συσφίξουν τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Η εταιρική σχέση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους γείτονές μας: όχι μόνο επιτρέπει νέες συμφωνίες σύνδεσης, αλλά και επιτρέπει τη σταδιακή ένταξη των χωρών στην ευρωπαική  οικονομία και αυξάνει την κινητικότητα των πολιτών τους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ενθαρρύνει τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για πρόοδο στις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμιστικές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να επιτεύξουν απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.  Στόχος μας, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest να ενθαρρύνει τον διάλογο, να αξιολογήσει τις επιτυχίες και τις προκλήσεις της εταιρικής σχέσης, και να προωθήσει τη δημοκρατία, την ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


Σε χώρες όπου η πολιτική κατάσταση προκαλεί μεγαλύτερες ανησυχίες, επιβεβαιώνουμε ότι οι δημοκρατικές πρακτικές και η χρηστή διακυβέρνηση είναι θεμελιώδους σημασίας. Το κράτος δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών και η οργάνωση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών είναι αμετάκλητες αρχές. Παροτρύνουμε την αμοιβαία κατανόηση με τις κοινές θέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.

Η Ομάδα Εργασίας για την Ανατολική Γειτονία εξετάζει νέες επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην ΑΕΣ. Συναντιέται τακτικά με τους πρέσβεις των χωρών της ΑΕΣ, αξιωματούχους από τα σχετικά θεσμικά όργανα και εμπειρογνώμονες της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση στην περιοχή και να ενισχύσει τις πολιτικές μας σχέσεις με τους εταίρους μας εκεί. Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε επίσης διασκέψεις, ακροάσεις και διερευνητικές αποστολές στις χώρες της περιοχής.

Σχετικές εκδόσεις

Άλλα συναφή περιεχόμενα