Oostelijk Nabuurschap

Het EU-Oostelijk Partnerschap (EOP) zorgt ervoor dat landen die grenzen aan de EU en graag zouden opschuiven richting de Unie, Europese perspectieven geboden wordt (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland). Het Partnerschap biedt onze buren een unieke kans: het zorgt niet alleen voor nieuwe associatieovereenkomsten, maar brengt ook een geleidelijke integratie in de Europese economie met zich mee en verhoogde mobiliteit voor de burgers.

De EVP-Fractie moedigt landen in het Oostelijk Partnerschap aan om politieke en socio-economische hervormingen zo snel mogelijk door te voeren met het oog op tastbare resultaten. In de Euronest Parlementsvergadering proberen wij een dialoog aan te moedigen, de successen en uitdagingen van het Partnerschap te evalueren en democratie, voorspoed, stabiliteit en veiligheid in de regio te promoten

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


In landen waar de politieke situatie tot bezorgdheid leidt, herbevestigen wij dat democratische praktijken en een goed bestuur van cruciaal belang blijven. Rechtspraak, vrije meningsuiting, het recht op informatie van de burger, en de vrijheid tot het organiseren van vrije en eerlijke verkiezingen zijn onherroepelijke principes. We dringen aan op een wederzijdse verstandhouding en gelijkwaardigheid tussen het Europees en de nationale parlementen.

Onze Oostelijke Nabuurschapswerkgroep analyseert nieuwe beleidskeuzes die een drijfkracht kunnen vormen in het EOP. De werkgroep komt regelmatig samen met ambassadeurs uit de betrokken landen, met vertegenwoordigers van relevante EU-instellingen en met experten om de situatie in de regio in te schatten en de politieke relatie met partners aan te scherpen. Daarenboven organiseren we ook conferenties, hoorzittingen en missies naar landen in de regio.

Verwante publicaties

2 / 2

Andere gerelateerde inhoud