Rytų kaimynystė

ES Rytų kaimynystė suteikia Europinę perspektyvą besiribojančioms su ES ir norinčioms prie jos priartėti šalims - Armėnijai, Azerbaidžanui, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai ir Baltarusijai. Partnerystė mūsų kaimynams reiškia unikalią galimybę - ji ne tik numato naujus asociacijos susitarimus, bet ir sudaro sąlygas valstybių palaipsnei integracijai į ES ekonomiką ir padidina jų piliečių judumą.

ELP frakcija ragina Rytų kaimynystės šalis paspartinti jų politinių ir socialinių bei ekonominių reformų procesą, kad kuo greičiau pasiektų apčiuopiamų rezultatų. EURONEST parlamentinėje asamblėjoje mūsų tikslas yra paskatinti dialogą, įvertinti partnerystės sėkmes ir iššūkius bei paskatinti demokratiją, gerovę, stabilumą ir saugumą regione.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


Šalyse, kuriose politinė situacija kelia daugiau nerimo, mes dar kartą tvirtiname, kad ypač svarbi yra demokratinė praktika ir gera valdysena. Teisės viršenybė, saviraiškos laisvė, piliečių informacijos teisė bei laisvi ir sąžiningi rinkimai yra esminiai principai. Mes raginame Europos ir nacionalinius parlamentus siekti tarpusavio supratimo ir bendrų pozicijų.

Mūsų Rytų kaimynystės darbo grupė nagrinėja naujos politikos galimybes, kurios suteiktų postūmį Rytų Partnerystei. Ji reguliariai susitinka su Rytų partnerystės šalių ambasadoriais, atitinkamų ES institucijų pareigūnais ir ekspertais, kad įvertintų situaciją regione ir sustiprintų ten esančiais mūsų politinius santykius su partneriais. Be to, mes organizuojame konferencijas, klausymus ir faktų nustatymo misijas regiono valstybėse.

Susiję leidiniai

Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau

3 / 3

Kitas susijęs turinys