Austrumu partnerība

ES Austrumu partnerība (Austrumu partnerība) nodrošina Eiropas perspektīvu valstīm, kas robežojas ar ES, un vēlas tuvināties, tostarp Armēniju, Azerbaidžāna, Gruzija, Moldova, Ukraina un Baltkrievija. Partnerība ir unikāla iespēja mūsu kaimiņiem: tā ne tikai pieļauj jaunus asociācijas nolīgumus, bet arī ļauj valstīm pakāpeniski integrēties ES ekonomikā un palielina iedzīvotāju mobilitāti.

ETP grupa mudina Austrumu partnerības valstis uzlabot savas politiskās un sociālekonomiskās reformas, lai pēc iespējas ātrāk panāktu reālus rezultātus. Mūsu mērķis EURONEST parlamentārajā asamblejā ir veicināt dialogu, novērtēt partnerības panākumus un izaicinājumus un veicināt demokrātiju, labklājību, stabilitāti un drošību reģionā.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


Valstīs, kur politiskā situācija rada lielāku bažas, mēs vēlreiz apstiprinām, ka demokrātiska prakse un laba pārvaldība ir ārkārtīgi svarīgas. Tiesiskums, vārda brīvība, pilsoņu tiesības uz informāciju un brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšana ir neatceļami principi. Mēs mudinām savstarpēju saprašanos ar kopējām nostājām starp Eiropas un valstu parlamentiem.

Mūsu Austrumu kaimiņattiecību darba grupa analizē jaunas politikas iespējas, kas varētu dot impulsu Austrumu partnerībai. Tā regulāri tiekas ar Austrumu partnerības valstu vēstniekiem, attiecīgo ES iestāžu ierēdņiem un ekspertiem, lai novērtētu situāciju reģionā un stiprinātu mūsu politiskās attiecības ar mūsu partneriem. Šajā nolūkā mēs organizējam arī konferences, uzklausīšanas un faktu vākšanas misijas reģiona valstīs.

Saistītas publikācijas

Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk
Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk

2 / 2

Cits saistītais saturs