Idapartnerlus

Idapartnerluse (EaP) eesmärk on pakkuda ELiga ühinemise väljavaadet sellistele piirnevatele riikidele nagu Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Partnerlus pakub meie naabritele ainulaadset võimalust: lisaks uute assotsieerimislepingute sõlmimisel ka järkjärguliselt liitumist ELi majandusega ning suuremat liikuvust nimetatud riikide kodanikele.

ERP fraktsioon julgustab idapartnerluse riike läbi viima poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke, et edastada käegakatsutavaid tulemusi nii kiiresti kui võimalik. Meie eesmärk Euronesti parlamentaarses assamblees on julgustada dialoogi, hinnata partnerluse edusamme ja väljakutseid ning edendada demokraatiat, jõukust, stabiilsus ja turvalisus piirkonnas.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


Riikides, kus poliitiline olukord tekitab suuremat muret, kinnitame taas, et demokraatia ja hea valitsemistava on üliolulised. Õigusriigi põhimõtted, sõnavabadus, kodanike õigus saada teavet ja vaba ja õiglaste valimiste korraldamine on tühistamatud põhimõtted. Me nõuame vastastikust mõistmist Euroopa ja riikide parlamentide ühiste seisukohtadega.

Meie idapoolsete naaberriikide töörühm uurib uusi poliitikavalikuid, mis võiksid anda impulsi idapartnerluse jaoks. Töörühm kohtub regulaarselt idapartnerluse riikide suursaadikutega, asjaomaste ELi institutsioonide ametnike ja ekspertidega, et hinnata olukorda piirkonnas ja tugevdada meie poliitilisi suhteid meie partneritega. Sel eesmärgil korraldame ka piirkonna riikides konverentse, kuulamisi ja teabekogumismissioone.

Seotud väljaanded

Rühm kõndivaid inimesi päikeseloojangu ees
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel

3 / 3

Muu seotud teave