Itäinen naapuruuspolitiikka

EU:n itäinen kumppanuus (EaP) tarjoaa EU-näkökulman maille jotka haluavat lähentyä EU:ta, mukaan lukien Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä. Kumppanuus on ainutlaatuinen tilaisuus naapureillemme: se ei ainoastaan salli uusia assosiaatiosopimuksia, vaan mahdollistaa myös maiden asteittaisen yhdentymisen EU:n talouteen ja lisää kansalaisten liikkuvuutta.

EPP-ryhmä kannustaa itäisen kumppanuuden maita edistämään poliittisia ja sosioekonomisia uudistusprosessejaan saadakseen konkreettisia tuloksia mahdollisimman nopeasti. Tavoitteemme Euronestin parlamentaarisessa yleiskokouksessa on rohkaista vuoropuhelua, arvioida kumppanuuden onnistumisia ja haasteita sekä edistää demokratiaa, vaurautta, vakautta ja turvallisuutta alueella.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


Maissa, joissa poliittinen tilanne antaa aihetta huoleen, korostamme, että demokraattiset käytännöt ja hyvä hallintotapa ovat perustavanlaatuisen tärkeitä. Oikeusvaltio, sananvapaus, kansalaisten tiedonsaantioikeus ja vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen ovat peruuttamattomia periaatteita. Kannustamme yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä.

Itäisen naapuruuspolitiikkamme työryhmä tutkii uusia politiikkavaihtoehtoja, jotka voisivat antaa vauhtia EaP:lle. Se kokoontuu säännöllisesti EaP-maiden suurlähettiläiden, asiaankuuluvien EU:n toimielinten virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa alueen tilanteen arvioimiseksi ja poliittisten suhteidemme vahvistamiseksi kumppaneidemme kanssa. Tätä varten järjestämme myös konferensseja, kuulemistilaisuuksia ja tiedonhankintaoperaatioita alueen maissa.

Asiaan liittyvät julkaisut

Julkaisu picture
publications
Lue lisää

3 / 3

Muu asiaa liittyvä sisältö