Източното съседство

Източното партньорство на ЕС (ИП) предоставя европейска перспектива за страните, които граничат с ЕС и имат желание да се сближат, в това число Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус. Партньорството представлява уникална възможност за нашите съседи: не само позволява нови споразумения за асоцииране, но и позволява постепенната интеграция на страните в икономиката на ЕС и увеличава мобилността на техните граждани.

Групата на ЕНП насърчава страните от Източното партньорство да развият своите политически и социално-икономически реформи, за да постигнат осезаеми резултати възможно най-бързо. Нашата цел в Парламентарната асамблея Евронест е да насърчаваме диалога, да оценяваме успехите и предизвикателствата на партньорството и да насърчаваме демокрацията, просперитета, стабилността и сигурността в региона.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


В страни, където политическата ситуация предизвиква по-голямо безпокойство, настояваме, че демократичните практики и доброто управление са от основно значение. Принципите на правовата държава, свободата на изразяване, правото на гражданите на информация и организирането на свободни и честни избори са неотменими принципи. Настояваме за взаимно разбирателство с общи позиции между Европейския парламент и националните парламенти.

Работната група "Източно съседство" разглежда нови възможности за политики, които биха могли да дадат тласък на Източното партньорство. Тя редовно се среща с посланиците на страните от Източното партньорство, длъжностни лица от съответните институции и експерти на ЕС, за да оцени ситуацията в региона и да укрепи политическите отношения с нашите партньори там. За тази цел организираме конференции, изслушвания и проучвателни мисии в страните от региона

Друго свързано съдържание