Východní sousedství

Východní partnerství EU zajišťuje evropskou perspektivu pro státy sousedící s EU, které mají zájem o sblížení včetně Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska. Východní partnerství je jedinečnou příležitostí pro naše sousedy jak k uzavírání dohod o přidružení, tak i k postupnému začleňování do ekonomiky EU a zvyšování mobility svých občanů.

Poslanecký klub ELS podporuje státy Východního partnerství v pokračování jejich politických a socio-ekonomických reformních procesů, které by přinesly co nejrychleji jasné výsledky. Naším cílem v Parlamentním shromáždění Euronest je podporovat dialog, vyhodnocovat úspěchy a výzvy Východního partnerství a podporovat demokracii, prosperitu a bezpečnost v regionu.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


V těch státech, kde je politická situace větším zdrojem obav, klademe důraz na demokratické procesy a řádnou správu. Právní stát, svoboda vyznání, právo občanů na informace a organizace svobodných a spravedlivých voleb jsou neměnnými principy. Zasazujeme se o vzájemné porozumění na základě společných postojů Evropského parlamentu a národních parlamentů.

Naše Pracovní skupina pro Východní partnerství hledá politické podněty pro Východní partnerství. Setkává se pravidelně s velvyslanci zemí Východního partnerství, úředníky ze souvisejících institucí EU a experty, aby zhodnotila situaci v regionu a posílila politické vztahy s našimi partnery v této oblasti. Za tímto účelem organizujeme v zemích tohoto regionu také konference, slyšení a vyšetřovací mise.

Související publikace

Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Publikace picture
publications
Přečtěte si více

2 / 2

Další informace