Gode vilkår til små virksomheder, så de klarer sig godt

EU-lovgivningen skal være til gavn for små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er rygraden i den europæiske økonomi. SMV'er producerer 58 % af Den Europæiske Unions BNP og står for 67 % af alle jobs i den private sektor. De driver innovation, tilpasser sig nemt markedskræfterne, har stor økonomisk betydning på tværs af brancher, genererer beskæftigelse og sikrer, at vi har en veluddannet ung arbejdsstyrke. Det direkte ansvar for driften af disse virksomheder ligger ofte hos stærke familiecentrerede iværksætterpersonligheder, hvilket gør dem til den bærende kraft for økonomisk vækst. Med en egenkapital, der ligger over gennemsnittet, og stor spredning i investeringsrisiciene er SMV'er godt rustet til at holde stand over for globale finansielle kriser.

Vi mener, at man skal vurdere EU-lovgivningen på dens betydning for SMV'er. 'One size fits all' er ikke altid den mest hensigtsmæssige tilgang. EU-reglerne skal ikke være en uforholdsmæssigt stor byrde med bureaukratiske begrænsninger for mindre virksomheder, så de får svært ved at klare sig.

Adgang til finansiering for SMV'er samt revolution baseret på innovation

SMV'er skal ligeledes have bedre adgang til finansiering. I dag er den begrænsede adgang til finansiering stadig den største hindring for SMV'ers vækst. For at afhjælpe dette problem har vi stået bag instrumenter som COSME. Vi går også ind for, at uudnyttet kapital frigøres og anvendes som supplement til finansieringsmulighederne i EU's forskningsprogrammer, og vi støtter alternative former for finansiering, herunder risikovillig kapital.

Start-ups begynder altid som SMV'er. Hvis Europa ønsker, at de skal spille en vigtig rolle i den innovationsbaserede revolution, er det vigtigt at have en lovgivning, der gør det muligt for dem at vokse og udvide deres forretning ud over grænserne.

Related Content

No result

Beslægtede udgivelser

No result

Det står vi for

Budget, landbrug og regionaludvikling

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Retlige- og indre anliggender

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Økonomi, job og miljø

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR