Väikeste ettevõtete edu soodustamine

19.10.2018

Väikeste ettevõtete edu soodustamine

EL-i seadused peavad olema VKE-sõbralikud

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) moodustavad Euroopa majanduse selgroo. VKE-d toodavad 58% Euroopa Liidu SKT-st ning hõlmavad 67% kõikidest töökohtadest erasektoris. Nad veavad edasi uuendust, kohanduvad hõlpsasti turujõududega, kannavad võimsat valdkondade ülest majanduslikku mõju, loovad töökohti ning pakuvad noort ja kvalifitseeritud tööjõudu. Nende ettevõtete juhtimise otsene vastutus lasub sageli tugevatel ja perekesksetel ettevõtjatel, mis teeb nendest majanduskasvu alussamba. Väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid iseloomustab keskmisest suurem omakapital ning investeerimisriskide lai ulatus, mistõttu seisavad nad kindlalt vastamisi üleilmse majanduskriisiga.

Me usume, et EL-i seadusi peaks hindama nende mõju põhjal VKEdele. ’Üks mõõt kõigile’ ei ole alati kõige sobivam lähenemine. EL-i reeglid ei tohiks väikestele ettevõtetele mõjuda ebaproportsionaalselt suure koorma ja bürokraatliku piiranguna, mis teeks nende edu võimatuks.

VKE-de rahastamine ning uuendusrevolutsioon

Samaaegselt peaks VKEdel olema parem ligipääs rahastusele. Hetkel on see jätkuvalt nende kasvu suurimaks takistuseks. Selle raskuse ületamiseks oleme toetanud instrumente nagu COSME. Ühtlasi kaitseme kasutamatajäänud kapitali kasutuselevõttu selleks, et see täiendaks EL-i uuringuprogrammide pakutud rahastusvõimalusi ning edendaksid alternatiivseid rahastusvorme, seal hulgas riskikapital.

Idufirmad alustavad alati VKEdena. Kui Euroopa soovib mängida olulist rolli uuendusrevolutsioonis, vajame õiguskeskkonda, mis võimaldab neil õitseda ja kasvatada oma äri üle piiride.