Legislația UE trebuie să fie favorabilă IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. IMM-urile produc 58% din PIB-ul Uniunii Europene și reprezintă 67% din toate locurile de muncă din sectorul privat. Acestea stimulează inovația, se adaptează ușor la forțele pieței, au un impact economic puternic în sectoarele comerciale, generează locuri de muncă și oferă o forță de muncă tânără, calificată. Responsabilitatea directă în conducerea acestor întreprinderi rezidă de cele mai multe ori în figurile antreprenoriale puternic centrate pe familie, devenind pilonul dezvoltării economice. Cu un capital social peste medie și o gamă largă de riscuri de investiții, întreprinderile mici și mijlocii rezistă la crizele financiare globale.

Suntem de părere că legislația UE trebuie evaluată din punctul de vedere al impactului acesteia asupra IMM-urilor. Modelul nediferențiat nu este întotdeauna cea mai potrivită abordare. Regulile UE nu trebuie să aibă drept rezultat o sarcină disproporționată și restricții birocratice asupra întreprinderilor mai mici, fiind imposibil ca acestea să prospere.

Finanțarea IMM-urilor și revoluția inovării

În paralel, IMM-urile trebuie să aibă acces mai bun la finanțare. În prezent, acesta este încă principalul obstacol în calea dezvoltării lor. Pentru a depăși această dificultate, avem instrumente dedicate, cum ar fi COSME. De asemenea, apărăm eliberarea capitalului neutilizat pentru a suplimenta oportunitățile de finanțare furnizate de programele UE de cercetare și pentru a promova formele alternative de finanțare, inclusiv capitalul de risc.

Întreprinderile noi sunt întotdeauna IMM-uri la origine. Dacă Europa dorește ca acestea să joace un rol vital în revoluția inovării, avem nevoie de un cadru de reglementare care le permite să prospere și să-și dezvolte afacerea peste granițe.

Ajutarea micilor întreprinderi să prospere