De Europese wetgeving moet mkb-vriendelijk worden

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de ruggengraat van de Europese economie. Mkb’s leveren 58% van het BBP van de Europese Unie en 67% van alle banen in de privésector. Zij stimuleren vernieuwing, passen zich gemakkelijk aan veranderende marktkrachten aan, hebben een sterke economische impact in allerlei bedrijfstakken, scheppen werkgelegenheid en leveren jonge, gekwalificeerde arbeidskrachten. De directe verantwoordelijkheid voor die bedrijven ligt vaak bij sterke familiegerichte ondernemers, waardoor zij een pijler van de economische groei zijn. Met een bovengemiddeld eigen vermogen en een brede spreiding van het investeringsrisico blijft het midden- en kleinbedrijf sterk overeind in tijden van wereldwijde financiële crisis.

Wij vinden dat de Europese wetgeving beoordeeld moet worden op haar impact voor het mkb. Een uniforme aanpak is niet altijd de beste aanpak. De regelgeving van de EU mag niet leiden tot een onevenredige last en bureaucratische beperkingen voor kleinere bedrijven die het voor hen onmogelijk maakt om tot bloei te komen.

Financiering voor het mkb en de innovatierevolutie

Tegelijkertijd moet het mkb betere toegang krijgen tot financiering. Op het ogenblik is dat nog het voornaamste obstakel voor hun groei. Om dit probleem te overbruggen, steunen wij instrumenten zoals COSME. Tevens verdedigen wij het vrijgeven van ongebruikt kapitaal om de financieringsmogelijkheden van EU-onderzoeksprogramma's aan te vullen en alternatieve financieringsvormen, inclusief risicokapitaal, te bevorderen.

Startups zijn aanvankelijk altijd mkb’s. Als Europa wil dat zij een fundamentele rol gaan spelen in de innovatierevolutie, hebben we een regelkader nodig dat hen de ruimte geeft om te groeien en hun activiteiten ook over de grens te ontplooien.