A kisvállalkozások fejlődésének elősegítése

Az uniós jogszabályoknak kkv-barátoknak kell lenniük

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják az európai gazdaság gerincét. A kkv-k az Európai Unió GDP-jének 58%-át termelik és a magánszektor összes munkahelyének 67%-át teszik ki. Ők mozdítják elő az innovációt, könnyedén alkalmazkodnak a piaci erőkhöz, nagy gazdasági hatást gyakorolnak az üzleti szektorokra, munkahelyeket teremtenek, és képzett, fiatal munkaerőt biztosítanak. Ezeknek a vállalkozásoknak a működtetéséért gyakran erősen családközpontú vállalkozók felelősek, ami a gazdasági növekedés fő mozgatórugóivá teszi őket. Az átlagosnál nagyobb saját tőke és a befektetési kockázatok széles körű szétterítése miatt a kis- és középvállalkozások szilárdan ellenállnak a globális pénzügyi válságoknak.

Úgy véljük, hogy az uniós jogszabályokat értékelni kell a kkv-kra gyakorolt hatásuk tekintetében. Az univerzális megközelítés nem mindig a legmegfelelőbb megoldás. Az uniós szabályok nem okozhatnak olyan aránytalan terheket és bürokratikus korlátozásokat a kisebb vállalkozások számára, amelyek lehetetlenné tennék számukra a növekedést.

A kkv-k finanszírozása és az innovációs forradalom

Ezzel párhuzamosan a kkv-knak jobb hozzáférést kell biztosítani a finanszírozási forrásokhoz. Jelenleg még mindig ez a növekedés legfőbb akadálya. E nehézség leküzdéséhez olyan eszközöket mozdítottunk elő, mint a COSME. Megvédjük továbbá a fel nem használt tőke felszabadítását az uniós kutatási programok finanszírozási lehetőségeinek kiegészítése és az alternatív finanszírozási formák – beleértve a kockázati tőkét is – előmozdítására.

Az induló vállalkozások mindig kkv-kként indulnak. Ha Európa kulcsszerephez akar jutni az innovációs forradalomban, akkor olyan szabályozási környezetre van szükség, amely lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy határokon átnyúló üzleti tevékenységet folytassanak.

Related Content

No result

Kapcsolódó kiadványok

No result

Amit képviselünk

Költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatás

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

Gazdaság, munkahelyek és a környezet

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG