ES teisės aktai turi būti palankūs mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms

Mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos pagrindas. MVĮ sudaro 58 % Europos Sąjungos BVP ir 67 % visų privačiojo sektoriaus darbo vietų. Jos skatina naujoves, lengvai prisitaiko prie rinkos jėgų, daro didžiulį ekonominį poveikį įvairiuose verslo sektoriuose, kuria darbo vietas ir siūlo kvalifikuotą jauną darbo jėgą. Dažnai tiesioginė atsakomybė už tokių įmonių veiklą atitenka į šeimą orientuotiems verslininkams, kurie yra ekonomikos augimo pagrindas. Kiek didesnis už vidutinį akcinis kapitalas ir išsklaidyta investicijų rizika padeda mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms išsilaikyti per pasaulines krizes.

Mes manome, kad turėtų būti vertinamas ES teisės aktų poveikis MVĮ. Universalumas ne visada yra tinkamiausias požiūris. ES taisyklės neturėtų lemti per didelės naštos ir biurokratinių apribojimų mažesnėms įmonėms, dėl kurių jos nebegalėtų klestėti.

MVĮ finansavimas ir inovacijų revoliucija

Tuo pačiu metu MVĮ turėtų būti suteikta daugiau galimybių gauti finansavimą. Šiuo metu tai tebėra svarbiausia kliūtis joms augti. Siekdami išspręsti šią problemą, mes sukūrėme tokias priemones kaip COSME. Mes taip pat pritariame, kad nepanaudotas kapitalas būtų skiriamas ES mokslinių tyrimų programoms finansuoti ir alternatyvioms finansavimo formoms, apimančioms ir rizikos kapitalą, skatinti.

Startuoliai pradžioje visada būna MVĮ. Jei Europa nori, kad tokios įmonės vaidintų esminį vaidmenį inovacijų revoliucijoje, turime sukurti tokią reglamentavimo aplinką, kuri leistų joms augti ir vystyti savo verslą nepaisant sienų.