EU:n lainsäädännön on oltava pk-yritysten kannalta suotuisa

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat Euroopan talouden selkäranka. Pk-yritykset tuottavat 58 prosenttia Euroopan unionin bkt:stä, ja niiden osuus kaikista yksityisen sektorin työpaikoista on 67 prosenttia. Ne edistävät innovointia, mukautuvat vaivattomasti markkinavoimiin, vaikuttavat huomattavasti talouteen monilla elinkeinoelämän aloilla, luovat työllisyyttä ja tarjoavat pätevää nuorta työvoimaa. Näiden yritysten johtamisesta vastaavat usein suoraan vahvat perhekeskeiset yrittäjähahmot, jotka ovat talouskasvun kantava voima. Pienten ja keskisuurten yritysten osakepääoma on keskiarvon yläpuolella ja investointiriskit on hajautettu, ja siksi ne kestävät hyvin maailmanlaajuisia rahoituskriisejä.

Meidän mielestämme EU:n lainsäädännön vaikutusta pk-yrityksiin olisi arvioitava. Aina ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä yhteen yhteiseen lähestymistapaan. EU:n sääntöjen ei pitäisi johtaa kohtuuttomiin rasituksiin ja byrokraattisiin rajoituksiin pienemmille yrityksille, sillä se estää niiden menestymisen.

Pk-yritysten rahoitus ja innovaation vallankumous

Pk-yritysten pitäisi myös saada entistä paremmin rahoitusta. Tällä hetkellä se on edelleen niiden kasvun suurin este. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olemme edistäneet COSME-ohjelman kaltaisia välineitä. Kannatamme myös käyttämättömän pääoman vapauttamista EU:n tutkimusohjelmien tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien täydentämiseksi ja edistämme vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, muun muassa pääomasijoittamista.

Start up -yritykset ovat alun perin aina pk-yrityksiä. Jos EU haluaa niille keskeisen aseman innovaation vallankumouksessa, tarvitaan sääntely-ympäristö, jonka avulla ne voivat menestyä ja laajentaa toimintaansa rajojen yli.