Flere ressourcer til grænsekontrol

En af borgernes vigtigste frihedsrettigheder er at kunne rejse uden pas inden for EU. Den frihed kan vi kun garantere, hvis vi sikrer vores ydre grænser på en måde, hvor vi hele tiden kan holde øje med, hvem der krydser dem.

EPP-gruppen går ind for en stærk europæisk grænse- og kystvagt (Frontex) med flere ressourcer og øget kapacitet, som kan indsættes øjeblikkeligt, hvis et land pludselig oplever et uforholdsmæssigt stort migrationspres. Vi går ind for, at Frontex udvides med 10.000 nye grænsevagter til at bistå i den nationale kontrolindsats ved grænserne. Derudover er det nødvendigt at styrke grænsekontrollen med brug af ny teknologi.

EPP-gruppens medlemmer har støttet indførelsen af et elektronisk indrejse-/udrejsesystem til registrering af alle ikke-EU-borgere, der ankommer til Schengenområdet. Systemet gør det nemmere at identificere kriminelle med falske identiteter, som forsøger at komme ind i EU. Endelig har vi for bedre at kunne vurdere sikkerhedsrisici indført et system, hvor rejsende uden visum skal registrere sig på forhånd.

En fair og robust migrationspolitik

Vi ønsker en klar skelnen mellem legitime asylansøgere og illegale indvandrere. Mennesker med et reelt behov for beskyttelse hilser vi velkommen, mens vi mener, at personer, der forsøger at komme ind i EU illegalt, skal forhindres i dette gennem stærk grænsekontrol og en effektiv tilbagesendelsesprocedure.

Effektivitet gennem samarbejde

Vi ønsker at eliminere de blinde pletter, der findes, fordi EU-landene anvender forskellige systemer til dataindsamling. Sikkerhed og indvandring er voksende problemer, som intet land kan håndtere alene, og medlemsstaterne skal derfor samarbejde bedre om udveksling af oplysninger og få deres systemer til at fungere sammen. På den måde vil politifolk, grænsevagter og ansatte på asylområdet få hurtigere, smidigere og mere systematisk adgang til de informationer, de har brug for for at udføre deres job.

Vi opfordrer desuden til at indgå aftaler med tredjelande, der gør det muligt for os at kontrollere og reducere migrationsstrømme, inden migranterne når frem til EU's grænser.