Posilnenie kapacity kontroly hraníc

Jednou z najdôležitejších slobôd, ktorú naši občania požívajú, je cestovanie bez cestovných pasov v rámci EÚ. Túto slobodu môžeme zaručiť iba, ak zabezpečíme naše vonkajšie hranice tak, aby sme neustále mohli monitorovať, kto cez ne prechádza.

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) (PPE) podporuje silnú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) so zvýšenými zdrojmi a kapacitami, ktorú možno okamžite nasadiť, ak bude niektorá krajina čeliť neprimeranému migračnému tlaku. Podporujeme posilnenie agentúry Frontex prijatím 10 000 nových príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí pomôžu pri ochrane hraníc na vnútroštátnej úrovni. Naše hranice musíme takisto vybaviť najnovšími technológiami.

Členovia poslaneckého klubu PPE podporili elektronický systém vstup/výstup na registráciu všetkých občanov tretích krajín prichádzajúcich do schengenského priestoru. Tento systém umožňuje ľahkú identifikáciu zločincov s falošnou identitou, ktorí vstupujú na naše územia. Zaviedli sme aj systém predbežnej registrácie cestujúcich z krajín s bezvízovým režimom, ktorý umožňuje posúdiť ďalšie bezpečnostné riziká.

Spravodlivá a silná migračná politika

Presadzujeme jasné rozlíšenie medzi legitímnymi žiadateľmi o azyl a neregulárnymi migrantmi. Vítame tých ľudí, ktorí skutočne potrebujú ochranu, a zároveň veríme, že by sme mali odrádzať tých, ktorí sa snažia prísť do EÚ ilegálne, prostredníctvom silných politík riadenia hraníc a účinných návratov.

Účinnosť prostredníctvom spolupráce

Odporúčame odstrániť existujúce medzery, ktoré existujú v dôsledku toho, že krajiny EÚ používajú rozličné systémy zberu údajov. Vzhľadom na to, že bezpečnosť a migrácia sú čím ďalej tým viac problémom, s ktorým sa krajiny nemôžu vyrovnať jednotlivo, by členské štáty mali viac spolupracovať pri výmene informácií a zabezpečovaní interoperability svojich systémov. Policajti, migrační úradníci alebo príslušníci pohraničnej stráže by týmto spôsobom získali rýchlejší, lepšie fungujúci a systematickejší prístup k informáciám, ktoré potrebujú na vykonávanie svojej práce.

Takisto podporujeme dohody s tretími krajinami, ktoré nám umožňujú kontrolovať a znižovať migračné toky predtým, než migranti prídu na hranice EÚ.