Mūsu robežkontroles spēju stiprināšana

Ceļošana bez pasu kontroles ir viena no svarīgākajām brīvībām, ko mūsu pilsoņi izmanto, pārvietojoties ES teritorijā. Mēs varam garantēt šo brīvību tikai tad, ja padarām drošākas mūsu ārējās robežas, nepārtraukti uzraugot, kas tās šķērso.

ETP grupa atbalsta stingru Eiropas robežu un krasta apsardzi (Frontex) ar palielinātiem resursiem un spējām, gatavu nekavējoties izvietot savus spēkus, ja kāda valsts saskaras ar nesamērīgu migrācijas spiedienu. Mēs atbalstām Frontex pastiprināšanu ar 10 000 jauniem robežsargiem, lai palīdzētu valstu robežu nostiprināšanas centieniem. Tāpat mums jāaprīko mūsu robežas ar jaunākajām tehnoloģijām.

ETP grupas locekļi ir atbalstījuši elektronisko ieceļošanas/izceļošanas sistēmu visu to Šengenas zonā ieceļojušo personu reģistrēšanai, kuri nav ES pilsoņi. Šī sistēma ļauj viegli identificēt likumpārkāpējus, kuri iekļūst mūsu teritorijās ar viltotu identitāti. Mums jāizveido arī iepriekšējas reģistrācijas sistēma bezvīzu ceļotājiem, novērtējot turpmākus drošības riskus.

Godīga un stingra migrācijas politika

Mēs vēlamies, lai tiktu skaidri noteikta atšķirība starp likumīgiem patvēruma meklētājiem un nelegāliem migrantiem. Mēs laipni aicinām cilvēkus, kuriem patiesi vajadzīga aizsardzība, tomēr uzskatām, ka, izmantojot stingras robežu pārvaldības un efektīvas atgriešanas politiku, jāattur tos, kuri cenšas iekļūt ES nelegāli.

Efektivitāti veicinoša sadarbība

Mēs atbalstām “aklo zonu” likvidēšanu, kuras pastāv tādēļ, ka ES valstīs lieto atšķirīgas datu vākšanas sistēmas. Drošības un migrācijas problēma kļūst arvien nozīmīgāka, un neviena valsts nevar to atrisināt viena pati, tādēļ dalībvalstīm jāpaplašina sadarbība, apmainoties ar informāciju un padarot savas sistēmas savietojamas. Tādējādi policijas darbiniekiem, migrācijas dienestiem un robežsargiem būtu nodrošināta ātrāka, vienmērīgāka un sistemātiskāka piekļuve informācijai, kas viņiem nepieciešama, lai veiktu savu darbu.

Mēs arī atzinīgi novērtējam nolīgumus ar trešām valstīm, kas mums ļauj kontrolēt un samazināt imigrācijas plūsmas, pirms migranti ierodas pie ES robežām.