Meie piirikontrolli suutlikkuse tugevdamine

Üks tähtsamaid vabadusi, mida meie kodanikud naudivad, on passivaba reisimine Euroopa Liidu piirides. Saame tagada seda vabadust vaid siis, kui kindlustame oma välispiire ja jälgime igal ajal, kes neid ületavad.

ERP fraktsioon toetab tugevat Euroopa piiri- ja rannikuvalvet (Frontex) suurendatud ressursside ja suutlikkusega, kes oleks lähetuseks valmis kohe, kui riik seisab silmitsi ebaproportsionaalse migratsioonisurvega. Me toetame Frontexi tugevdamist 10,000 uue piirivalvuriga aitamaks riiklikke piirivalve jõupingutusi. Samuti peame varustama oma piirid uusima tehnoloogiaga.

ERP fraktsiooni liikmed on võidelnud elektroonilise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise nimel, mis registreeriks kõik Schengeni alasse saabuvad ELi mittekuuluvate riikide kodanikud. See süsteem võimaldab hõlpsalt tuvastada kurjategijaid, kes sisenevad võltsitud isikuandmetega meie territooriumitele. Ühtlasi oleme kehtestanud viisavaba reisijate eelregistreerimise süsteemi tulevaste julgeolekuriskide hindamiseks.

Aus ja kindel migratsioonipoliitika

Ma tahame teha selget vahet seaduslike asüülitaotlejate ja ebaseaduslike rändajate vahel. Aitame neid, kellel on tegelik vajadus kaitse järele, kuid usume, et me peaksime takistama illegaalselt ELi sisenejaid, kasutades selleks kindla piirihalduse ja tõhusa tagasisaatmise poliitikat.

Tõhusus koostöö kaudu

Toetame nende infolünkade kõrvaldamist, mille põhjuseks on EL-i riikides kasutatavad eri andmekogumissüsteemid. Kuna julgeolek ning ränne on üha enam teemad, millega ükski riik ei saa tegeleda üksinda, peaksid liikmesriigid üha enam tegema koostööd andmete jagamisel ning muutma oma süsteemid koostalitusvõimelisteks. Politseinikud, migratsiooniametnikud või piirivalvurid pääseksid sellisel juhul kiiremini, sujuvamalt ja süstemaatilisemalt ligi andmetele, mida nad oma töö tegemiseks vajavad.

Me julgustame ka lepingute sõlmimist kolmandate riikidega, mis võimaldavad meil kontrollida ja vähendada rändevooge enne nende jõudmist EL-i piirideni.