Sienų kontrolės pajėgumų stiprinimas

Viena iš svarbiausių mūsų piliečių laisvių – galimybė po Europos Sąjungą keliauti be paso. Visgi tokią laisvę galėsime garantuoti tik tuomet, jei užtikrinsime išorės sienų saugumą, nuolat stebėdami, kas jas kerta.

ELP frakcija pritaria Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) stiprinimui, didinant jai skirtus išteklius ir pajėgumus, kad ji būtų pasirengusi nedelsiant imtis veiksmų, jeigu ES šaliai kyla didelių migracijos problemų. Mes remiame „Frontex“ stiprinimą, pasitelkiant 10 000 naujų sienų apsaugos pareigūnų, kurie padės įgyvendinti nacionalinių sienų kontrolės priemones. Taip pat turime įdiegti naujausias technologijas, kurios sustiprintų sienų kontrolę.

ELP frakcijos nariai palaiko elektroninę atvykimo ir išvykimo sistemą, kurioje registruojami visi ne ES piliečiai, atvykstantys į Šengeno erdvę. Ši sistema padeda atpažinti nusikaltėlius, besinaudojančius suklastotais tapatybės dokumentais, kad patektų į mūsų teritorijas. Mes taip pat sukūrėme išankstinės registracijos sistemą be vizų keliaujantiems asmenims, kad išsamiau įvertintume su apsauga susijusią riziką.

Sąžininga ir patikima migracijos politika

Mes norime aiškiai atskirti teisėtus prieglobsčio prašytojus ir neteisėtus migrantus. Mielai priimame žmones, kuriems išties reikalinga apsauga, tačiau taikydami patikimos sienų kontrolės ir veiksmingo grąžinimo politiką siekiame atgrasinti tuos, kurie į ES bando atvykti nelegaliai.

Veiksmingumas bendradarbiaujant

Siūlome panaikinti esamas neapžvelgiamas zonas, susidarančias dėl to, kad ES šalys naudoja skirtingas duomenų rinkimo sistemas. Kadangi saugumo užtikrinimas ir migracija kelia vis daugiau problemų, kurių nė viena šalis negali išspręsti atskirai, valstybės narės turėtų glaudžiau bendradarbiauti dalydamosi informacija ir kurdamos suderintas sistemas. Tokiu būdu policijos, migracijos tarnybos ar sienų apsaugos sistemos pareigūnai galėtų greičiau ir lengviau pasiekti susistemintą informaciją, kuri reikalinga jų darbui.

Mes taip pat skatiname sudaryti sutartis su trečiosiomis šalimis, kurios leistų kontroliuoti ir sumažinti migracijos srautus dar prieš migrantams atvykstant prie ES sienų.