Întărirea capacității noastre de control la frontieră

Una dintre cele mai importante libertăți de care se bucură cetățenii noștri este posibilitatea de a călători fără pașaport în interiorul UE. Putem garanta această libertate doar dacă ne securizăm frontierele externe, pentru a monitoriza permanent cine le trece.

Grupul EPP se pronunță în favoarea unei poliții europene de frontieră și de coastă puternice (Frontex) cu resurse și capacități sporite, pregătită să acționeze imediat atunci când o țară se confruntă cu o presiune migraționistă disproporționată. Sprijinim consolidarea Frontex cu 10.000 grăniceri de frontieră noi pentru a ajuta la eforturile naționale de protecție a frontierei. De asemenea, trebuie să ne echipăm frontierele cu cea mai nouă tehnologie.

Membrii grupului EPP au promovat un sistem electronic de intrare/ieșire care înregistrează toți cetățenii non-UE care sosesc în zona Schengen. Acest sistem permite identificarea facilă a infractorilor cu identițăți false care intră în teritoriile noastre. De asemenea, am implementat un sistem de preînregistrare a călătorilor care nu au nevoie de viză pentru a evalua și mai mult riscurile de securitate.

O politică de migrație robustă și onestă

Ne dorim o distincție clară între solicitanții legitimi de azil și migranții ilegali. Îi primim cu brațele deschise pe cei care au o nevoie autentică de protecție, dar credem în același timp că ar trebui să-i descurajăm pe cei care încearcă să vină ilegal în UE, prin politici solide de management al frontierei și repatrieri eficiente.

Eficiență prin cooperare

Susținem eliminarea punctelor oarbe care există din cauză că țările UE utilizează sisteme diferite de colectare a datelor. Deoarece securitatea și migrația sunt niște probleme tot mai spinoase, nicio țară individuală nu le poate asigura pe cont propriu, statele membre ar trebui să coopereze mai mult în privința diseminării informației și să asigure interoperabilitatea sistemelor lor. În acest mod, polițiștii, oficialii pe probleme de migrație sau grănicerii ar beneficia de un acces fără sincope și mai sistematic la informațiile de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.

De asemenea, încurajăm acordurile cu țări terțe care ne permit să controlăm și să reducem fluxurile de migrație înainte ca migranții să ajungă la frontierele UE.