Onze capaciteit voor grenscontrole versterken

Een van de belangrijkste vrijheden van onze burgers is de vrijheid om zonder paspoort door de EU te reizen. We kunnen deze vrijheid enkel garanderen als we de buitengrenzen veiligstellen en diegenen die ze oversteken, te allen tijde in de gaten houden.

De EVP-Fractie is vóór een sterk Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) dat over meer middelen en capaciteiten beschikt en klaar staat om onmiddellijk in actie te komen wanneer een land te maken krijgt met een onevenredige migratiedruk. Wij zijn voor een versterkte rol voor Frontex met 10 000 nieuwe grenswachten om te helpen bij de inspanning op het gebied van grenshandhaving. Bovendien moeten we onze grenzen uitrusten met de laatste technologie.

De leden van de EVP-Fractie strijden voor een elektronisch systeem voor binnenkomst en vertrek dat alle niet-EU-burgers registreert die aankomen in het Schengengebied. Dit systeem maakt de eenvoudige identificatie mogelijk van criminelen die met een valse identiteit ons grondgebied proberen binnen te komen. Ook hebben wij een preregistratiesysteem opgezet voor niet-visumplichtige reizigers, om verdere veiligheidsrisico’s te evalueren.

Een eerlijk en robuust migratiebeleid

Wij willen een duidelijk onderscheid tussen legale asielzoekers en illegale migranten. Wij verwelkomen iedereen die werkelijk bescherming nodig heeft, maar geloven ook dat we diegenen moeten ontmoedigen die op illegale wijze de EU proberen binnen te komen, aan de hand van beleidsmaatregelen voor een betrouwbaar grensbeheer en een doeltreffend terugkeerbeleid.

Doeltreffendheid door middel van samenwerking

Wij pleiten voor het wegwerken van de zwakke plekken die nog altijd bestaan omdat de lidstaten van de EU uiteenlopende gegevensverzamelingssystemen gebruiken. Omdat veiligheid en migratie vraagstukken zijn die steeds minder door de lidstaten afzonderlijk kunnen worden opgelost, zouden de lidstaten meer moeten samenwerken op het gebied van informatie-uitwisseling en hun systemen op elkaar moeten afstemmen. Politieambtenaren, verantwoordelijken voor het immigratiebeleid, of grenswachten zouden zo sneller en systematischer probleemloos toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Wij moedigen verder akkoorden met derde landen aan waarmee wij de migratiestromen kunnen beheersen en beperken voordat de migranten de grenzen van de EU kunnen bereiken.