Rajavalvontavalmiuksien vahvistaminen

EU:n kansalaisten tärkeimpiä vapauksia on passiton matkustus EU:ssa. Tämä vapaus voidaan taata vain turvaamalla ulkorajat ja seuraamalla jatkuvasti, kuka ne ylittää.

EPP-ryhmä kannattaa vahvaa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa (Frontex) ja sen resurssien ja voimavarojen lisäämistä, jotta se pystyy toimimaan välittömästi, kun johonkin maahan kohdistuu kohtuutonta muuttopainetta. Kannatamme sitä, että Frontexia vahvistetaan 10 000 uudella rajavartijalla, jotka auttavat kansallisissa rajavalvontatoimissa. Rajat on myös varustettava uusimmalla teknologialla.

EPP-ryhmän jäsenet ovat puolustaneet sähköistä rajanylitysjärjestelmää, johon rekisteröidään kaikki Schengenin alueelle saapuvat muut kuin EU:n kansalaiset. Tämän järjestelmän avulla on helppo tunnistaa alueellemme tulevat rikolliset, joilla on väärennetty henkilöllisyys. Lisäksi viisumittomille matkustajille on otettava käyttöön ennakkorekisteröintijärjestelmä, jotta turvallisuusriskejä voidaan arvioida entistä tarkemmin.

Oikeudenmukainen ja päättäväinen muuttoliikepolitiikka

Haluamme erottaa selkeästi toisistaan lailliset turvapaikanhakijat ja laittomat maahantulijat. Toivotamme tervetulleeksi ihmiset, jotka ovat aidosti suojelun tarpeessa, mutta meidän mielestämme EU:hun laittomasti yrittävien tulo pitäisi estää tiukalla rajavalvonnalla ja tehokkailla palautuksilla.

Yhteistyöllä tehokkuutta

Kannatamme sitä, että EU-maiden käyttämien tiedonkeruujärjestelmien erilaisuudesta johtuvat katvealueet poistetaan. Koska turvallisuus ja muuttoliike ovat enenevässä määrin kysymyksiä, joista yksikään maa ei selviä yksin, jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän yhteistyötä tietojen jakamisessa ja tehtävä järjestelmistään yhteentoimivia. Poliisit, maahanmuuttoviranomaiset ja rajavartijat pystyisivät näin saamaan saumattomasti, entistä nopeammin ja järjestelmällisemmin käyttöönsä tiedot, joita he tarvitsevat työnsä tekemiseen.

Kannustamme myös tekemään kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joiden avulla muuttovirtoja voidaan hallita ja vähentää ennen kuin maahantulijat saapuvat EU:n rajoille.