Krepitev naših zmogljivosti za nadzor meja

Ena najpomembnejših svoboščin, ki jo imajo naši državljani, je potovanje brez potnih listov znotraj EU. To svoboščino lahko zagotavljamo samo, če nenehno varujemo naše zunanje meje in spremljamo, kdo jih prehaja.

Skupina ELS se zavzema za močno evropsko mejno in obalno stražo (Frontex) s povečanimi viri in zmogljivostmi, ki jih je mogoče uporabiti takoj, ko se država spopade z nesorazmernim migracijskim pritiskom. Podpiramo okrepitev agencije Frontex z 10 000 novimi mejnimi policisti za pomoč pri prizadevanjih za izvrševanje na nacionalni ravni. Svoje meje moramo tudi opremiti z najnovejšo tehnologijo.

Člani skupine ELS so podprli elektronski sistem vstopa/izstopa za registriranje vseh nedržavljanov EU, ki prihajajo v schengensko območje. Ta sistem omogoča enostavno prepoznavanje storilcev kaznivih dejanj z lažnimi identitetami, ki vstopijo na naša ozemlja. Za oceno nadaljnjih varnostnih tveganj smo vzpostavili tudi predregistracijski sistem za potnike, ki za vstop v EU ne potrebujejo vizuma.

Pravična in trdna migracijska politika

Zahtevamo jasno razlikovanje med zakonitimi prosilci za azil in migranti brez urejenega statusa. Dobrodošli so ljudje, ki dejansko potrebujejo zaščito, medtem ko menimo, da bi morali tiste, ki skušajo priti v EU nezakonito, odvrniti s politikami zanesljivega upravljanja meja in učinkovitega vračanja.

Učinkovitost prek sodelovanja

Zagovarjamo odpravo slepih kotov, ki obstajajo, ker države članice EU uporabljajo različne sisteme za zbiranje podatkov. Ker sta varnost in migracije vse pomembnejši vprašanji, ju nobena država ne more obravnavati sama, države članice pa bi morale bolje sodelovati pri izmenjavi informacij ter zagotavljati interoperabilnost svojih sistemov. Policisti, uradniki za migracije in mejni policisti bi tako imeli hitrejši, nemoten in bolj sistematičen dostop do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Spodbujamo tudi sporazume s tretjimi državami, ki nam omogočajo nadzor nad migracijskimi tokovi in zmanjševanje le-teh, še preden migranti pridejo na meje EU.