Ενίσχυση της ικανότητας ελέγχου των συνόρων

Μια από τις σημαντικότερες ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες μας είναι να ταξιδεύουν χωρίς διαβατήριο εντός της ΕΕ. Μπορούμε να εγγυηθούμε αυτήν την ελευθερία μόνο αν διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, ώστε να παρακολουθούμε ποιος τα διασχίζει ανά πάσα στιγμή.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) με αυξημένους πόρους και ικανότητες, που θα είναι έτοιμη να δράσει αμέσως, σε περίπτωση που μια χώρα αντιμετωπίσει δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση. Ενισχύουμε τη Frontex με 10 000 νέους συνοριοφύλακες που θα συμβάλλουν στις εθνικές προσπάθειες για εφαρμογή μέτρων στα σύνορα. Πρέπει, επίσης, να εξοπλίσουμε τα σύνορά μας με την τελευταία τεχνολογία.

Τα μέλη της Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι υπέρμαχοι ενός ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου/εξόδου που θα καταχωρεί όλους τους μη πολίτες της ΕΕ που φτάνουν στο χώρο Σένγκεν. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των εγκληματιών με πλαστές ταυτότητες που εισέρχονται στην επικράτειά μας. Επίσης, θεσπίσαμε ένα σύστημα προκαταχώρισης για τους ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση, με σκοπό την αξιολόγηση περαιτέρω κινδύνων ασφαλείας.

Μια δίκαιη και ισχυρή πολιτική μετανάστευσης

Επιθυμούμε τη σαφή διάκριση μεταξύ των νόμιμων αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών. Καλωσορίζουμε τα άτομα εκείνα που όντως χρήζουν προστασίας, ενώ πιστεύουμε ότι πρέπει να αποθαρρύνουμε όσους προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ, μέσω πολιτικών ισχυρής διαχείρισης των συνόρων και αποτελεσματικών επιστροφών.

Αποτελεσματικότητα μέσω της συνεργασίας

Ζητούμε την εξάλειψη των τυφλών σημείων που υφίστανται επειδή οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα συλλογής δεδομένων. Δεδομένου ότι η ασφάλεια και η μετανάστευση αποτελούν ζητήματα που μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο, τα οποία καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενότερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τους. Οι αστυνομικοί, οι αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης ή οι συνοριοφύλακες θα έχουν με τον τρόπο αυτό ταχύτερη, ομαλή και συστηματικότερη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.

Ενθαρρύνουμε επίσης συμφωνίες με τρίτες χώρες που μας επιτρέπουν να ελέγχουμε και να μειώνουμε τις μεταναστευτικές ροές προτού οι μετανάστες φτάσουν στα σύνορα της ΕΕ.

Ασφαλή σύνορα