122393
THEMATIC

Posílení postavení Evropy: Vize pro energetickou bezpečnost a kritické suroviny

Jádrem vize skupiny EPP v oblasti energetiky je neochvějný závazek, aby energetika byla cenově dostupná, udržitelná a bezpečná. Jsme si vědomi klíčové role, kterou energie hraje při podpoře hospodářského růstu a zachování pracovních míst. Vzhledem k tomu, že se potýkáme s výzvami, jako jsou vysoké ceny energií, narušené dodavatelské řetězce a přechod na klimatickou neutralitu, chápeme, že je naléhavě nutné jednat.

Chceme komplexní reformu evropské energetické politiky, která zajistí minimalizaci závislostí a zachování kritické infrastruktury pod evropskou kontrolou. Prosazujeme rozmanitý energetický mix se silným důrazem na rozšíření obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit náklady a podpořit klimatickou neutralitu v dlouhodobém horizontu.

Digitální a ekologický přechod nebude fungovat bez přístupu ke kritickým surovinám. Důvěryhodná a strategická surovinová politika musí zvýšit naše dodávky ze spolehlivých zdrojů. Zlepšili jsme postupy udělování licencí, zahrnuli jsme lepší politiku recyklace a nakládání s odpady a zabránili jsme dalším omezením pro domácí těžbu. Chceme také zlepšit partnerství se spolehlivými třetími zeměmi.

Posílení postavení Evropy: Vize pro energetickou bezpečnost a kritické suroviny

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi

Zprávy

Energie
news
Přečtěte si více

1 / 1

Videa