122469
THEMATIC

Evropská demokracie: společné hodnoty, pravidla a práva

Skupina PPE zdůrazňuje naléhavá opatření k boji proti organizovanému zločinu, a to prostřednictvím provádění balíčku opatření proti praní peněz, posílení přeshraniční spolupráce, zřízení účinného orgánu EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu a zapojení do mezinárodních diskusí. Jsme i nadále odhodláni bojovat proti organizovanému zločinu a chránit naše ekonomiky a občany. V rámci našeho tažení proti organizovanému zločinu jsme zavedli zákon Daphne a zasazovali se o zásadní procesní ochranu proti zneužívání zákona SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Naše úsilí vedlo k zavedení minimálních standardů ochrany účasti veřejnosti a silných záruk proti zneužívání soudních řízení a zároveň jsme naléhali na pozastavení účtů na sociálních sítích, které ospravedlňují Putinovu válku proti Ukrajině. Kromě toho jsme tlačili na Evropskou komisi, aby vypracovala účinnou strategii proti hybridním hrozbám, a iniciovali jsme zásadní debaty o globalizaci a digitální revoluci.

Evropská demokracie: společné hodnoty, pravidla a práva

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

STANOVISKO K TÉMATU: ZPŮSOBY BOJE PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI V EVROPSKÉ UNII

Úvod Organizovaná trestná činnost je jednou z hlavních hrozeb pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a bezpečí našich občanů. Rozmáhající se trestná činnost oslabuje důvěru ve společnost a úřady a ztěžuje každodenní život poctivým občanům. Představuje hrozbu pro náš vnit...

publications 09.03.2021

Budoucnost křesťanské demokracie - Kompas pro budoucí generace

Žijeme v době globálních krizí. Dlouhodobá hospodářská krize vyvolává u mnoha lidí pochybnosti ohledně globalizace. Ekologická krize ohrožuje základní podmínky obyvatelnosti našeho světa. Neschopnost účinně jednat tváří v tvář těmto výzvám je zdrojem hluboké politické k...

Publikace picture
publications
Přečtěte si více

2 / 2

5 / 5