122197
THEMATIC

Silnější Evropa ve světě

Skupina Evropské lidové strany se zasazuje o vedoucí postavení Ukrajiny v NATO, což je zásadní poválečný krok. Nadále vyzýváme všechny členy NATO, aby podpořili ukrajinský mírový vzorec a Kyjevský bezpečnostní pakt a upřednostnili bezpečnost. Ponechání Ukrajiny v bezpečnostní šedé zóně představuje riziko budoucích nepřátelských akcí; musíme jednat rozhodně, abychom tomu zabránili. Skupina EPP rovněž sehrála klíčovou roli při posilování evropské obrany, prosazování posílení východního křídla NATO a definování jasného postoje vůči Číně. Vyzvali jsme také africké, karibské a tichomořské země, aby se postavily proti ruské válce na Ukrajině, a prosazovali jsme rychlou ratifikaci dohody EU s latinskoamerickými partnery Mercosur. Skupina EPP zdůraznila spolupráci, konkurenci a konfrontaci s Čínou a stanovila červené linie proti vyzbrojování Ruska a invazi na Tchaj-wan. V Evropském parlamentu jsme vyzvali ke zvýšení investic do obrany, zefektivnění rozhodování a k vytvoření silného partnerství mezi EU a Afrikou pro vytváření pracovních míst a investičních příležitostí.

Silnější Evropa ve světě

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
publications 10.03.2021

Vztahy mezi EU a Čínou – na cestě ke spravedlivému a recipročnímu partnerství

„Kdo chce mít zásady, musí mít nejprve odvahu“ čínské přísloví Císařové starověké Číny tvrdili, že mají pro svou vládu nadpřirozené pověření. Věřili, že nebesa pomazala Čínu za „Střední království“, střed světa, nejmocnější, nejharmoničtější, nejbohatší a nejmoudřejší říši, jaká kdy exis...

1 / 1