Conference on the Future of Europe

Time to organise a convention to prepare Europe's future

Групата на ЕНП е най-голямата и най-старата група в Европейския парламент. Като дясноцентристка група ние се стремим към създаването на силна и самоуверена Европа, която да е в услуга на своите граждани. Нашата цел е да създадем по-конкурентна и демократична Европа, където хората да изграждат живота, който искат.

Бъдете информирани

Gas pipe line
новини 19.05.2022 - 9:58
news 19.05.2022 - 9:58
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ВЪНШНИ РАБОТИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

Store more gas to future-proof against Russian aggression

“This is another unprecedented achievement considering the tight schedule, due to the Russian w...

Ukraine
новини 19.05.2022 - 9:00
news 19.05.2022 - 9:00
ВЪНШНИ РАБОТИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

Create special tribunal for Putin and Lukashenko

“There cannot be any impunity for war crimes in Ukraine. The atrocities committed by Russian soldiers in U...

Vladimir Putin, Gerhard Schröder, Karin Kneissl
новини 19.05.2022 - 8:29
news 19.05.2022 - 8:29
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ВЪНШНИ РАБОТИ

Kneissl and Schröder must get off Russian payroll

“By serving in top positions of Kremlin-affiliated corporations, the former Austrian Foreign Minister K...

Moldova
новини 18.05.2022 - 10:50
news 18.05.2022 - 10:50
ВЪНШНИ РАБОТИ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ

Give Moldova EU candidate status and get to work

"The EU should grant EU candidate status to the Republic of Moldova based on its own merit”, said Siegfried M...

Предстоящата седмица

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Председател на Групата на ЕНП Paulo RANGEL Заместник-председател на Групата на ЕНП
Група на ЕНП
В Европейския парламент

Кажете си мнението за бъдещето на Европа

Европейците могат да се гордеят с постиженията си. Станахме свидетели на най-дългия период на мир, създадохме и консолидирахме демокрации там, където някога имаше комунистически и фашистки режими, подобрихме системите си за социално подпомагане, справихме се с икономическите предизвикателства, създавайки милиони работни места, и зададохме еталон за световните стандарти в областта на опазването на околната среда.

Както и в миналото, групата на ЕНП ще продължи да бъде в авангарда на бъдещето на Европа. Вярваме в една силна и обединена Европа и искаме да я направим по-добра за бъдещите поколения.

Присъединете се към нас и имайте думата за бъдещето на Европа.

Зад какво заставаме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Правосъдие и вътрешни работи

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Икономика, работни места и околна среда

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ