Групата на ЕНП е най-голямата и най-старата група в Европейския парламент. Като дясноцентристка група ние се стремим към създаването на силна и самоуверена Европа, която да е в услуга на своите граждани. Нашата цел е да създадем по-конкурентна и демократична Европа, където хората да изграждат живота, който искат.

Бъдете информирани

Група на ЕНП
В Европейския парламент

Нашият ангажимент за силна Европа

Семейството на ЕНП оформи историята на европейската интеграция. Днес, когато Европа отново е изправена пред предизвикателства, ние продължаваме да почитаме това наследство, като оставаме верни на нашите убеждения: Обединена Европа, основана на ценностите на човешкото достойнство, свободата, човешките права, върховенството на закона, солидарността и субсидиарността.

Ние сме за една уверена Европа, която се гордее с Изтока, както и със Запада си, с най-малката, както и с най-голямата си страна. Ние сме за една амбициозна Европа, която да защитава и пази нашите ценности, да създава възможности и дава права на европейците.

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране