122194
PRIORITY

Αλληλεγγύη: μια Ευρώπη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους

Οραματιζόμαστε μια Ευρώπη, η οποία θα διαπνέεται από ανανεωμένο πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της και θα μεταφέρει το όραμα αυτό πέρα από τα σύνορά της. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα φροντίζει όλους και όλες και θα προστατεύει τους πλέον ευάλωτους στην κοινωνία μας. Η ενιαία προσέγγισή μας στο ΕΛΚ συνδυάζει την ώθηση της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών ευκαιριών με ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης. Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης: η μία δεν είναι δυνατή χωρίς την άλλη. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που θα λειτουργεί από κοινού, θα περιλαμβάνει τους πάντες, θα προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία οικογένειας, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα ενδυναμώνει τους νέους, τις γυναίκες και τις οικογένειές μας και θα παρέχει το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ζητώντας παράλληλα από όλους και όλες να συνεισφέρουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα μετατρέπει τα διαφορετικά συμφέροντα σε γέφυρες και τις συγκρούσεις σε αλληλεγγύη.

Αλληλεγγύη: μια Ευρώπη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους

Προστατεύοντας:

 • το ευρωπαϊκό κοινωνικό μας μοντέλο, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, διαφυλάσσοντας την κοινωνική μας οικονομία της αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας που συνοδεύει τις δημογραφικές αλλαγές και συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική αλληλεγγύη.
 • τους πλέον ευάλωτους στην κοινωνία μας και διασφαλίζοντας ότι όσοι τους φροντίζουν ενημερώνονται από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα, τόσο για τη στήριξη των φροντιστών όσο και για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής στήριξης όσων λαμβάνουν φροντίδα ή χρειάζονται στήριξη.
 • τη δικαιοσύνη στην Ένωσή μας με μια δίκαιη ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί που επωφελούνται από τους Ευρωπαίους καταναλωτές καταβάλλουν επίσης το μερίδιό τους με έναν ψηφιακό φόρο που θα χρησιμοποιείται ως μέρος των ιδίων πόρων της Ευρώπης.
 • την υγεία των παιδιών μας: όλοι και όλες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες και στα φάρμακα ύψιστης ποιότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στην Ευρώπη. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους ερευνητές μας ώστε να δημιουργήσουν τις πλέον αποτελεσματικές θεραπείες, διασφαλίζοντας τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάπτυξη ορφανών και παιδιατρικών φαρμάκων με τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Δικτύου Παιδιατρικών Κλινικών Δοκιμών. Εάν συνεργαστούμε, μπορούμε να σώσουμε τις ζωές των παιδιών.
 • το μέλλον των νέων και των παιδιών μας με τη θέσπιση ενός «τεστ για τη νεολαία και τα παιδιά» για το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι θα σέβονται το συμφέρον των νέων και τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και θα προωθούν την ευημερία των νεότερων πολιτών μας.
 • Με την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας η οποία, μόλις εγκριθεί, θα αναγνωρίσει το καθεστώς αναπηρίας με έναν κοινό ευρωπαϊκό ορισμό, παρέχοντας ίσα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δημιουργώντας:

 • νέο σύμφωνο για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, το οποίο θα περιλαμβάνει έλεγχο συνεκτίμησης των νέων και των ηλικιωμένων για το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους μας και να στηρίξουμε την υγιή γήρανση, ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους νέους μας ώστε να έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των ηλικιωμένων πολιτών, θέλουμε να δημιουργήσουμε ενισχυμένα δίκτυα και καινοτόμες δομές που θα παρέχουν τη βέλτιστη φροντίδα, αλλά και θα καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • κοινή πρωτοβουλία για δημογραφικές πολιτικές μέσω κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» και την επαναφορά εγκεφάλων στην πατρίδα τους, με έμφαση στους νέους και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.
 • σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψυχική υγεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ενημερωμένοι και σε θέση να επωφεληθούν από την ψυχολογική υποστήριξη, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
 • πραγματική δύναμη Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης που θα συνδέεται με τα στρατηγικά αποθέματα τροφίμων, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού με πνεύμα αλληλεγγύης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λειτουργική ευρωπαϊκή πυροσβεστική δύναμη, η οποία θα ενεργοποιείται γρήγορα κάθε φορά που ένα κράτος μέλος έχει ανάγκη.
 • νέους ίδιους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτηθούν τα επόμενα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα και για να διασφαλιστεί ότι η αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα οδηγήσει σε περικοπές στα προγράμματα της ΕΕ και δεν θα επιβαρύνει τη νεολαία μας. Μόνο με έναν ισχυρό και ευέλικτο προϋπολογισμό της ΕΕ μπορούμε να στηρίξουμε τις ανάγκες των πολιτών και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.
 • αμιγώς ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες που περιορίζουν το κόστος των παραδόσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, θα πρέπει να είναι το ίδιο εύκολο να στείλουν ένα δέμα τόσο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ενισχύοντας:

 • τα δικαιώματα των εργαζομένων μας στην ψηφιακή εποχή, με ευρωπαϊκή εγγύηση των εργαζομένων για την ψηφιακή αγορά, με σκοπό την ενίσχυση των κρατών πρόνοιας, την ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • την ευρωπαϊκή καταπολέμηση της ανεργίας βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, με ετοιμότητα όσον αφορά την επανενεργοποίηση του SURE στο πλαίσιο παρόμοιας κρίσης. Επίσης, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους.
 • τις ευρωπαϊκές οικογένειες με πολιτικές που βοηθούν τα νεαρά ζευγάρια να ξεκινήσουν την κοινή τους ζωή, επιτρέπουν στους γονείς να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και των οικογενειακών καθηκόντων τους με οικονομικά προσιτή παιδική μέριμνα, και διασφαλίζουν ότι τα παιδιά αφιερώνουν αρκετό χρόνο ποιότητας στους γονείς τους.
 • την αλληλεγγύη στην κλιματική μετάβαση με την επέκταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με σκοπό να βοηθηθούν οι περιφέρειές μας ώστε να στηρίξουν τους πολίτες να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις για τη μόνωση του σπιτιού τους και να αλλάξουν τις συνήθειές τους όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς και την κατανάλωση.
 • την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής: δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ως εκ τούτου, θέλουμε να ενισχύσουμε τις περιφερειακές επενδύσεις μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για την εξάλειψη των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τις αγροτικές περιοχές.
 • το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) με δικαιότερο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υποδοχή και την ανακατανομή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, προκειμένου να αμβλυνθεί η πίεση από τα κράτη πρώτης άφιξης.
 • την εταιρική μας σχέση με την αφρικανική ήπειρο με μια αμοιβαία επωφελή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής για την τόνωση του εμπορίου, των επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πρόκλησης, τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και τη διευκόλυνση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας.