122194
PRIORITY

Szolidaritás: Az embereket összefogó Európa

Olyan Európát képzelünk el, amelyben megújul a népei közötti szolidaritás szelleme, és amely ezt a jövőképet a határain túlra is elviszi. Olyan Európát akarunk, amely mindenkiről gondoskodik, és amely megvédi társadalmunk legkiszolgáltatottabb tagjait. Az EPP egyedi megközelítése ötvözi a versenyképességre és a gazdasági lehetőségekre irányuló törekvést, valamint az erős társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás érzését. A szolidaritás nem akadály, hanem a növekedés motorja: egyik sem lehetséges a másik nélkül. Hiszünk egy olyan Európában, amely együtt dolgozik, mindenkit magában foglal, a legjobb feltételeket kínálja a gyermekneveléshez, munkahelyeket teremt, lehetővé teszi az európai fiatalok, nők és családok szerepvállalását, és a lehető legjobb munkakörnyezetet biztosítja a vállalkozások számára, miközben mindenkit méltányos hozzájárulásra kér. Olyan Európát akarunk, amely az ütköző érdekekből hidakat, a konfliktusokból pedig szolidaritást épít.

Szolidaritás: Az embereket összefogó Európa

Amit megvédünk

 • A szociális jogok európai pillérében meghatározott európai szociális modellünket, amely megvédi szociális piacgazdaságunkat, a pénzügyi stabilitást és a működő jóléti államot, amely a demográfiai változásokat kíséri, és összekapcsolja a gazdasági növekedést a társadalmi szolidaritással.
 • Társadalmunk legsérülékenyebb tagjait, biztosítva, hogy az őket gondozókat az európai gondozási stratégia figyelembe vegye, mind a gondozók támogatása, mind pedig annak biztosítása érdekében, hogy a gondozásban részesülők vagy támogatásra szorulók a legjobb ellátást kapják.
 • A méltányosságot Uniónkban egy méltányos digitális egységes piac révén, ahol az európai fogyasztókból profitáló technológiai óriások is megfizetik részüket egy digitális adó formájában, amelyet Európa saját forrásainak részeként használnak fel.
 • Gyermekeink egészségét: mindenkinek hozzá kell férnie a legjobb kezelésekhez és a legjobb minőségű gyógyszerekhez, függetlenül attól, hogy hol élnek Európában. Azt akarjuk, hogy kutatóink a leghatékonyabb kezeléseket dolgozhassák ki, megfelelő ösztönzőket biztosítva a ritka betegségek és a gyermekgyógyászati gyógyszerek kifejlesztéséhez azáltal, hogy létrehozzuk a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok valódi európai hálózatát. Együtt dolgozva gyermekéleteket menthetünk meg.
 • Ifjúságunk és gyermekeink jövőjét azáltal, hogy létrehozzuk az összes uniós jogszabályra vonatkozó „ifjúsági és gyermektesztet” annak biztosítása érdekében, hogy az európai jogszabályok tiszteletben tartsák a fiatalok és a gyermekek jogait, valamint előmozdítsák legfiatalabb polgáraink jólétét.
 • Az európai fogyatékossági kártyát, amely a jóváhagyását követően egy közös európai fogalommeghatározással elismeri a fogyatékossági státuszt, amely Unió-szerte egyenlő jogokat biztosít a fogyatékossággal élő személyek számára.

Amit megvalósítunk

 • A nemzedékek közötti méltányosság új paktumát, amely magában foglalja az összes uniós jogszabály ifjúsággal és idősekkel kapcsolatos ellenőrzését. Meg akarjuk óvni időseinket, és támogatni akarjuk az egészséges időskort, hogy az idősek továbbra is aktívak maradhassanak a társadalomban, miközben lehetővé tesszük fiataljaink számára, hogy fényes jövőjük legyen. Az idős polgárok jólétének biztosítása érdekében olyan megerősített hálózatokat és innovatív struktúrákat kívánunk létrehozni, amelyek a legjobb ellátást nyújtják, ugyanakkor küzdenek a társadalmi kirekesztés ellen is.
 • A demográfiai politikákra irányuló közös kezdeményezést közös iránymutatások révén, amelyek támogatják a tagállamokat az „agyelszívás” elleni küzdelemben és a tehetségek hazavonzásában, a fiatalokra és a munkaerőhiány kezelésére összpontosítva.
 • A mentális egészségre vonatkozó uniós cselekvési tervet annak biztosítása érdekében, hogy minden európai polgár tisztában legyen a pszichológiai támogatással, és képes legyen kihasználni azt, különösen az olyan nehéz időkben, amilyenben élünk.
 • Az élelmiszerek, gyógyszerek és orvosi felszerelések stratégiai tartalékaihoz kapcsolódó, valódi uniós polgári védelmi erőt a szolidaritás szellemében, a tagállamokban bekövetkező katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében. Ennek keretében létre akarunk hozni egy működőképes európai tűzoltó erőt, amelyet gyorsan mozgósítható, ha egy tagállamnak szüksége van rá.
 • Új uniós saját forrásokat a következő nagy európai projektek finanszírozására és annak biztosítására, hogy a Helyreállítási Alap visszafizetése ne vezessen az uniós programok költségvetésének csökkentéséhez, és ne fiataljainkat terhelje. Csak szilárd és rugalmas uniós költségvetés révén támogathatjuk az emberek szükségleteinek kielégítését és alkalmazkodhatunk a jelenlegi és jövőbeli kihívásokhoz.
 • Teljes mértékben európai postai szolgáltatásokat, amelyek Európa-szerte korlátozzák a kézbesítések költségeit. A polgárok és vállalkozásaink számára a bármely tagállamba való csomagküldésnek ugyanolyan könnyűnek kell lennie, mint a nemzeti szintűnek.

Amit megerősítünk

 • A munkavállalói jogokat a digitális korban, a digitális piacra vonatkozó európai munkavállalói garancia révén, hogy megerősítsük jóléti államainkat, növeljük a szakszervezetek szerepvállalását, és Európa-szerte minőségi munkahelyeket biztosítsunk.
 • A munkanélküliség elleni európai szintű küzdelmet a Covid19-világjárvány tanulságaira építve, készen állva a SURE újraindítására egy hasonló válság esetén. Az Európai Szociális Alapot és az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot is megerősítve.
 • Az európai családokat olyan szakpolitikák révén, amelyek segítik a fiatal párokat közös életük megkezdésében, lehetővé teszik a szülők számára, hogy megfizethető gyermekgondozás segítségével megtalálják a megfelelő egyensúlyt szakmai pályafutásuk és családi feladataik között, valamint amelyek biztosítják, hogy a gyermekek elegendő minőségi időt töltsenek szüleikkel.
 • A szolidaritást az éghajlatvédelmi átállás során az Igazságos Átmenet Alap kiterjesztésével, hogy segítsük a polgárokat abban, hogy megvalósíthassák az otthonaik szigetelésébe, közlekedési eszközeik és fogyasztási szokásaik megváltoztatásába való szükséges befektetéseket.
 • Az Európai kohéziós politikát: nem lehetnek első- és másodosztályú polgárok. Ezért a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében az uniós költségvetésen keresztül meg akarjuk erősíteni a regionális beruházásokat. Emellett elő kívánjuk mozdítani a vidéki térségekre vonatkozó európai tervet.
 • Közös európai menekültügyi rendszerünket (KEMR) az uniós tagállamok közötti méltányosabb feladatmegosztás révén, különösen a menedékkérők és menekültek befogadása és újraelosztása tekintetében, hogy enyhítsük az első beutazás szerinti államokra nehezedő nyomást.
 • Partnerségünket az afrikai kontinenssel egy olyan, kölcsönösen előnyös EU–Afrika stratégia révén, amelynek célja a kereskedelem, a beruházások, a munkahelyteremtés fellendítése, a környezeti kihívásra való reagálás, az élelmezésbiztonság garantálása, a migráció kiváltó okainak kezelése, a segélyezés hatékonyságának biztosítása, valamint a tartós béke és biztonság elősegítése.