122194
PRIORITY

Solidaritatea: O Europă care reunește oamenii

Avem o viziune a unei Europe unde a renăscut spiritul de solidaritate între popoare și care transmite această viziune dincolo de granițele sale. Dorim o Europă care să aibă grijă de toți cetățenii și să-i apere pe cei mai vulnerabili din societatea noastră. Abordarea unică a PPE combină impulsul pentru competitivitate și oportunități economice cu un puternic sentiment de solidaritate și responsabilitate socială. Solidaritatea nu reprezintă un obstacol, ci un motor al creșterii economice: niciuna nu este posibilă fără cealaltă. Credem într-o Europă unde se lucrează împreună, care face loc tuturor, oferă cele mai bune condiții de a întemeia o familie, creează locuri de muncă, autonomizează tinerii, femeile și familiile noastre și oferă cel mai bun mediu de lucru posibil companiilor, solicitând în același timp tuturor să contribuie în mod echitabil. Dorim o Europă care să transforme interesele divergente în punți și conflictele în solidaritate.

Solidaritatea: O Europă care reunește oamenii

Să protejăm

 • Modelul nostru social european, astfel cum este definit în pilonul european al drepturilor sociale, garantând economia noastră socială de piață, stabilitatea financiară și un stat social funcțional care să însoțească schimbările demografice și care să lege creșterea economică de solidaritatea socială.
 • Cele mai vulnerabile persoane din societatea noastră și să ne asigurăm că cei care le îngrijesc urmăresc o strategie europeană privind serviciile de îngrijire, atât pentru a susține îngrijitorii, cât și pentru ca persoanele care primesc îngrijire sau care au nevoie de sprijin să primească un ajutor optim.
 • Echitatea în Uniunea noastră, cu o piață digitală unică și echitabilă, în cadrul căreia giganții din domeniul tehnologiei care profită de pe urma consumatorilor europeni își plătesc contribuția printr-o taxă digitală care să fie utilizată ca parte a resurselor proprii ale Europei.
 • Sănătatea copiilor noștri: toți trebuie să aibă acces la cele mai bune tratamente și la medicamente de cea mai înaltă calitate, indiferent de locul în care trăiesc în Europa. Dorim să dăm cercetătorilor noștri posibilitatea de a crea tratamentele cele mai eficace, asigurând stimulentele adecvate pentru dezvoltarea medicamentelor orfane și pediatrice, punând bazele unei autentice rețele europene a studiilor clinice pediatrice. Colaborând, putem salva viețile copiilor.
 • Viitorul tinerilor și al copiilor noștri prin instituirea unui „test privind tineretul și copiii” pentru toată legislația UE, cu scopul de a ne asigura că legislația europeană respectă interesul tinerilor și drepturile copiilor, precum și pentru a promova bunăstarea celor mai tineri cetățeni ai noștri.
 • Cardul european pentru dizabilitate, care, odată aprobat, va recunoaște statutul de persoană cu dizabilități, printr-o definiție europeană comună, oferind drepturi egale persoanelor cu dizabilități în întreaga UE.

Să creăm

 • Un nou pact pentru echitatea între generații, inclusiv o verificare a impactului întregii legislații a UE asupra tineretului și persoanelor în vârstă. Dorim să protejăm persoanele în vârstă și să susținem o îmbătrânire în condiții bune de sănătate, astfel încât persoanele în vârstă să rămână membri activi ai societății, oferindu-le totodată tinerilor noștri posibilitatea unui viitor strălucit. Pentru a asigura bunăstarea cetățenilor în vârstă, dorim să instituim rețele consolidate și structuri inovatoare care să ofere cea mai bună îngrijire, dar și să combatem excluziunea socială.
 • O inițiativă comună pentru politicile demografice prin intermediul unor orientări comune care să sprijine statele membre să combată „exodul creierelor” și să aducă înapoi acasă talentele, punând accentul pe tineret și combătând deficitele de forță de muncă.
 • Un plan de acțiune al UE în domeniul sănătății mintale, pentru ca toți cetățenii europeni să fie conștienți de existența unui sprijin psihologic și să poată beneficia de acesta, în special în aceste timpuri dificile.
 • O adevărată forță de protecție civilă a Uniunii, legată de rezervele strategice de alimente, medicamente și echipamente medicale, într-un spirit de solidaritate, pentru a preveni și a ajuta în caz de dezastre în statele membre. În acest context, dorim să creăm o forță europeană operațională de pompieri, care să fie activată rapid ori de câte ori un stat membru are nevoie.
 • Noile resurse proprii ale UE pentru a finanța următoarele proiecte europene de anvergură și pentru a garanta că rambursarea din Fondul de redresare nu conduce la reduceri ale programelor UE și nu afectează tineretul nostru. Numai cu un buget solid și flexibil al UE putem să răspundem exigențelor cetățenilor și putem să ne adaptăm la dificultățile actuale și viitoare.
 • Servicii poștale pe deplin europene care să limiteze costul livrărilor în toată Europa. Pentru cetățeni și companii, trimiterea unui colet în oricare stat membru al UE ar trebui să fie la fel de ușoară ca la nivel național.

Să consolidăm

 • Drepturile lucrătorilor noștri în era digitală, printr-o garanție europeană a lucrătorilor pentru piața digitală, pentru a ne întări statele sociale, a conferi puteri sindicatelor și a asigura locuri de muncă de calitate în toată Europa.
 • Lupta europeană împotriva șomajului valorificând învățămintele desprinse în urma pandemiei de COVID-19, cu disponibilitatea de a reactiva SURE în contextul unei crize similare. Consolidarea, de asemenea, a Fondului social european și a Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați.
 • Familiile europene, cu ajutorul unor politici care ajută cuplurile tinere să își înceapă viața împreună, să le permită părinților să găsească un echilibru adecvat între carierele lor profesionale și îndatoririle familiale, prin servicii accesibile de îngrijire a copiilor, astfel încât copiii să petreacă suficient timp de calitate cu părinții lor.
 • Solidaritatea în tranziția climatică prin extinderea Fondului pentru o tranziție justă, cu scopul de a ajuta regiunile noastre să sprijine cetățenii să facă investițiile necesare în vederea izolării locuințelor, a modificării mijloacelor lor de transport și a obiceiurilor lor de consum.
 • Politica europeană de coeziune: nu ar trebui să existe cetățeni de prim rang și de categoria a doua. Prin urmare, dorim să consolidăm investițiile regionale prin intermediul bugetului UE pentru a elimina disparitățile economice, sociale și teritoriale. Dorim, de asemenea, să promovăm un plan european pentru zonele rurale.
 • Sistemul nostru european comun de azil (SECA), printr-o repartizare echitabilă a responsabilităților între statele membre ale UE, în special în materie de primire și redistribuire a solicitanților de azil și a refugiaților, pentru a atenua presiunea exercitată asupra statelor primei intrări.
 • Parteneriatul nostru cu continentul african, printr-o strategie UE-Africa reciproc avantajoasă, care să stimuleze comerțul, investițiile, crearea de locuri de muncă, să răspundă problemelor de mediu, să garanteze securitatea alimentară, să abordeze cauzele profunde ale migrației, să asigure un ajutor eficace și să faciliteze pacea și securitatea pe termen lung.