122194
PRIORITY

Solidarnost: Europa koja povezuje ljude

Zamišljamo Europu kojoj je ponovno udahnut duh međugrađanske solidarnosti i koja tu viziju prenosi i izvan svojih granica. Želimo Europu koja brine za sve i štiti najranjivije skupine našeg društva. Jedinstven pristup EPP-a objedinjuje poticanje konkurentnosti i gospodarskih mogućnosti sa snažnim osjećajem socijalne solidarnosti i odgovornosti. Solidarnost nije prepreka, već pokretač rasta: jedno bez drugog ne mogu postojati. Vjerujemo u Europu koja međusobno surađuje, uključuje sve građane, nudi najbolje uvjete za podizanje obitelji, stvara radna mjesta, osnažuje naše mlade, žene i obitelji te pruža najbolje moguće radno okruženje za poduzeća, ali tražimo da pritom svi daju svoj obol. Želimo Europu koja razlike u interesima pretvara u mostove, a sukobe u solidarnost.

Solidarnost: Europa koja povezuje ljude

Zaštita

 • Našeg europskog socijalnog modela, kako je definiran u europskom stupu socijalnih prava, kojim se štiti naše socijalno tržišno gospodarstvo, financijska stabilnost i funkcionalna socijalna država koja prati demografske promjene i povezuje gospodarski rast sa socijalnom solidarnošću.
 • Najranjivijih skupina u našem društvu i osiguravanje da osobe koje se brinu o njima budu informirane u okviru europske strategije za skrb, čime bi se poduprli pružatelji skrbi i ujedno osigurala najviša razina usluga za osobe koje primaju skrb ili kojima je potrebna podrška.
 • Pravednosti u našoj Uniji na temelju pravednog jedinstvenog digitalnog tržišta, u okviru kojeg tehnološki divovi koji profitiraju od europskih potrošača plaćaju svoj doprinos u vidu digitalnog poreza koji bi se zatim upotrebljavao kao dio europskih vlastitih sredstava.
 • Zdravlja naše djece: sva djeca moraju imati pristup najboljim oblicima liječenja i najkvalitetnijim lijekovima, bez obzira na to u kojem dijelu Unije žive. Želimo osnažiti naše istraživače da osmisle najučinkovitije načine liječenja i u tu svrhu, stvaranjem istinske Europske mreže za pedijatrijska klinička ispitivanja, osiguraju prave poticaje za razvoj lijekova za rijetke i dječje bolesti. Zajedničkim naporima možemo spasiti živote djece.
 • Budućnosti naše djece i mladih uvođenjem „testa utjecaja zakonodavstva na mlade i djecu” za cjelokupno zakonodavstvo EU-a kako bi se osiguralo da se europskim zakonodavstvom poštuju interesi mladih i prava djece te promiče dobrobit naših najmlađih građana.
 • Na temelju europske iskaznice za osobe s invaliditetom, koja će, nakon što bude odobrena, priznati status osobe s invaliditetom zajedničkom europskom definicijom, te će na taj način osobama s invaliditetom zajamčiti jednaka prava u cijelom EU-u.

Uspostava

 • Novog pakta za međugeneracijsku pravednost, uključujući provjeru usklađenosti cjelokupnog zakonodavstva EU-a s pravima mladih i starijih osoba. Želimo zaštititi naše starije osobe i poduprijeti zdravo starenje kako bi stariji članovi društva ostali aktivni, a istodobno nam je cilj osnažiti mlade kako bi imali svijetlu budućnost. Kako bismo osigurali dobrobit starijih građana, želimo uspostaviti poboljšane mreže i inovativne strukture za pružanje najbolje skrbi, ali i suzbiti socijalnu isključenost.
 • Zajedničke inicijative za demografske politike uz pomoć zajedničkih smjernica kojima se državama članicama pruža potpora u borbi protiv „odljeva mozgova” i privlačenju obrazovanih građana natrag u domovinu, s naglaskom na mladima i rješavanju problema nedostatka radne snage.
 • Akcijskog plana EU-a za mentalno zdravlje kako bi se osiguralo da su svi europski građani upoznati s postojanjem psihološke potpore i činjenicom da je mogu koristiti, naročito u ovim teškim vremenima.
 • Istinskih snaga Unije za civilnu zaštitu, čije bi djelovanje bilo povezano sa strateškim rezervama hrane, lijekova i medicinske opreme te se odvijalo u duhu solidarnosti, s ciljem sprečavanja katastrofa u državama članicama i lakšeg suočavanje s njima. U tom okviru želimo stvoriti operativne europske vatrogasne snage, koje će se brzo aktivirati kada god se za to ukaže potreba u nekoj od država članica.
 • Novih vlastitih sredstava EU-a za financiranje sljedećih velikih europskih projekata i osiguravanje da otplata sredstava dobivenih iz Fonda za oporavak ne dovede do rezova u programima EU-a i zapadne naše mlađe generacije. Samo uz snažan i fleksibilan proračun EU-a možemo poduprijeti potrebe građana i prilagoditi se sadašnjim i budućim izazovima.
 • Potpuno europskih poštanskih usluga, kojima se ograničava trošak dostave diljem Europe. Građanima i našim poduzećima trebalo bi biti jednako lako poslati paket u drugu državu članicu EU-a kao i unutar vlastite države.

Jačanje

 • Prava naših radnika u digitalnom dobu, uz pomoć europskog jamstva za radnike za digitalno tržište, kako bi se ojačale naše socijalne države, osnažili sindikati i osigurala kvalitetna radna mjesta diljem Europe.
 • Europske borbe protiv nezaposlenosti na temelju iskustava stečenih tijekom pandemije bolesti COVID-19 i pripravnosti na ponovnu aktivaciju instrumenta SURE u slučaju slične krize. Usto je potrebno i jačanje Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom.
 • Europskih obitelji primjenom politika koje mladim parovima pomažu da zajedno započnu život i omogućuju roditeljima da pronađu pravu ravnotežu između profesionalnih karijera i obiteljskih obveza, što postižu cjenovno pristupačnom skrbi za djecu, te djelovanjima čiji je cilj da djeca provode dovoljno kvalitetnog vremena s roditeljima.
 • Solidarnosti tijekom klimatske tranzicije proširenjem Fonda za pravednu tranziciju kako bi se našim regijama pomoglo da građane podupru u ostvarivanju potrebnih ulaganja u izolaciju svojih domova, izmjenu prijevoznih sredstava i potrošačkih navika.
 • Europske kohezijske politike: ne bi trebali postojati građani prvog i drugog reda. Zbog toga želimo ojačati regionalna ulaganja u okviru proračuna EU-a kako bismo uklonili gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike. Također želimo promicati europski plan za ruralna područja.
 • Našeg zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) većom mjerom pravedne raspodjele odgovornosti među državama članicama EU-a, osobito u pogledu prihvata i preraspodjele tražitelja azila i izbjeglica kako bi se ublažio pritisak država prvog ulaska.
 • Partnerstva s afričkim kontinentom primjenom uzajamno korisne strategije EU-a i Afrike s ciljem poticanja trgovine, ulaganja, otvaranja radnih mjesta, odgovaranja na izazove povezane s okolišem, osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom, suočavanja s temeljnim uzrocima migracija, jamčenja učinkovitosti pomoći i lakšeg postizanja trajnog mira i sigurnosti.