Naše predsedstvo

Naše predsedstvo združuje našega predsednika in deset podpredsednikov. Skupino vodi na plenarnih zasedanjih in jo zastopa navzven.

Manfred Weber, Predsednik skupine ELS

Naš predsednik

"V današnji Evropi moramo tesno sodelovati, da bi ohranili priložnosti v jutrišnjem svetu. Ta skupnost je polica življenjskega zavarovanja v vedno bolj globaliziranem svetu. V zahtevnih časih želim zagotoviti, da bo skupina ELS ostala gonilna sila pri zagovarjanju našega evropskega načina življenja."

Naši podpredsedniki