Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs. It leads the Group in plenary sittings and represents the Group externally.

Our Chair

"V današnji Evropi moramo tesno sodelovati, da bi ohranili priložnosti v jutrišnjem svetu. Ta skupnost je polica življenjskega zavarovanja v vedno bolj globaliziranem svetu. V zahtevnih časih želim zagotoviti, da bo skupina ELS ostala gonilna sila pri zagovarjanju našega evropskega načina življenja."

Our new Vice-Chairs

  • Dubravka ŠUICA
  • Esteban GONZÁLEZ PONS
  • Ewa KOPACZ
  • Siegfried MUREŞAN
  • Mairead McGUINNESS
  • Esther de LANGE
  • Arnaud DANJEAN
  • Andrey KOVATCHEV
  • Evangelos MEIMARAKIS
  • Paulo RANGEL