Naše predsedstvo združuje našega predsednika in deset podpredsednikov. Skupino vodi na plenarnih zasedanjih in jo zastopa navzven.

Naš predsednik

"V današnji Evropi moramo tesno sodelovati, da bi ohranili priložnosti v jutrišnjem svetu. Ta skupnost je polica življenjskega zavarovanja v vedno bolj globaliziranem svetu. V zahtevnih časih želim zagotoviti, da bo skupina ELS ostala gonilna sila pri zagovarjanju našega evropskega načina življenja."

Naši podpredsedniki