Urejanje zunanjih zadev

Pogled čez meje Evrope

Naša delovna skupina za zunanje zadeve vpliva na zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Pripravlja poročila o porabi evropskih sredstev in podpira Evropski parlament pri odločanju o mednarodnih sporazumih. Vodi prizadevanja EU za varovanje zunanjih meja EU ter se zavzema in si aktivno prizadeva za vzpostavitev evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima. Prednost dajemo tudi državam Zahodnega Balkana. S spodbujanjem reform za zagotovitev pravne države, bojem proti korupciji in zagotavljanjem neodvisnega pravosodnega sistema jih želimo pripeljati pod okrilje EU.

Predsednik

Odbori te delovne skupine

Človekove pravice

Postavljanje človekovih pravic v ospredje politike Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana politiki, ki podpira demokracijo in ...

Mednarodna trgovina

Trgovinska politika z vestjo Z Lizbonsko pogodbo je bila Evropskemu parlamentu podeljena odločilna vloga pri opredeljevanju trgovinske politike ...

Razvoj

Vplivanje na razvojno pomoč EU V praksi je ta odbor odgovoren za odločanje o proračunu za porabo pomoči EU ter spremljanje Evropske komisije, Evropske službe za zuna...

Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU V praksi ta odbor pomaga Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih v zvezi s skupno zunanjo in varnostno...

Zunanje zadeve

Krepitev odnosov s tretjimi državami Odbor natančno preverja vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v tretjih državah, usmerja, kako agencije in ins...

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Related Position Papers

objave 10.03.2021

Odnosi med EU in Kitajsko

„Da bi imeli načela, najprej potrebujete pogum.“ Kitajski pregovor Starodavni kitajski cesarji so trdili, da njihova vladavina temelji na nadn...

objave 02.10.2015

Zunanja razsežnost energetske varnosti

CILJI Naš cilj je zagotoviti večjo zanesljivost zunanje oskrbe Evropske unije z energijo. Evropska unija uvozi ...

objave 28.04.2015

PROTITERORISTIČNI PAKT SKUPINE EPP

Preprečevanje radikalizacije in krepitev procesa deradikalizacije Eno ključnih vprašanj, na katerega se osredotoča na...

objave 23.02.2015

Odziv Evropske unije na krizo v Ukrajini

Prebivalci Ukrajine so se 26. oktobra na predčasnih parlamentarnih volitvah jasno in odločno izrekli za mir, stabilnost t...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Namestnik generalnega sekretarja in direktor, zunanja politika – odbori, svetovalec za delegacije za odnose z državami Srednje Amerike, Andske skupnosti, Mercosurjem, Mehiko, Čilom in delegacijo v parlamentarni skupščini EuroLat
  • +32 2 2846355