Urejanje zunanjih zadev

Pogled čez meje Evrope

Naša delovna skupina za zunanje zadeve vpliva na zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Pripravlja poročila o porabi evropskih sredstev in podpira Evropski parlament pri odločanju o mednarodnih sporazumih. Vodi prizadevanja EU za varovanje zunanjih meja EU ter se zavzema in si aktivno prizadeva za vzpostavitev evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima. Prednost dajemo tudi državam Zahodnega Balkana. S spodbujanjem reform za zagotovitev pravne države, bojem proti korupciji in zagotavljanjem neodvisnega pravosodnega sistema jih želimo pripeljati pod okrilje EU.

Predsednik

Odbori te delovne skupine

Človekove pravice

Postavljanje človekovih pravic v ospredje politike Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana politiki, ki podpira demokracijo in ...

Mednarodna trgovina

Trgovinska politika z vestjo Z Lizbonsko pogodbo je bila Evropskemu parlamentu podeljena odločilna vloga pri opredeljevanju trgovinske politike ...

Fake news

Posebni odbor o tujem vmešavanju in dezinformacijah ter za večjo integriteto v EP

Boj proti vmešavanju in dezinformacijam Predhodnik ...

Razvoj

Vplivanje na razvojno pomoč EU V praksi je ta odbor odgovoren za odločanje o proračunu za porabo pomoči EU ter spremljanje Evropske komisije, Evropske službe za zuna...

Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU V praksi ta odbor pomaga Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih v zvezi s skupno zunanjo in varnostno...

Zunanje zadeve

Krepitev odnosov s tretjimi državami Odbor natančno preverja vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v tretjih državah, usmerja, kako agencije in ins...

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Related Position Papers

No result

Kontakt