Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Ustvarjanje resnične razlike v vsakdanjem življenju Evropejcev.

Naša delovna skupina za gospodarstvo, delovna mesta in okolje obravnava vprašanja širokega razpona: od prihodnosti ekonomske in monetarne unije v EU, evra in finančne stabilnosti, do oskrbe z energijo in varnostjo in vprašanja podnebne politike, varstva okolja in kvalitete zraka. V to delovno skupino spadajo področja, kot so enotni digitalni trg, telekomunikacije, raziskave in razvoj, podpora malim in srednje velikim podjetjem (MSP), socialni steber EU in varnost hrane, ki jo uživamo.

Vedno smo bili gonilna sila sprememb. Dosegli smo pomembne rezultate na številnih različnih področjih. Odpravili smo stroške mobilnega gostovanja v EU. Z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) smo mobilizirali skoraj 200 milijard EUR zasebnih naložb v Evropo in ustvarili več kot 300.000 delovnih mest. Prizadevali smo si za ustanovitev Evropske obrambne unije in zagotovili 500 milijonov evropskih sredstev za raziskave in razvoj iz področja obrambe.

Naše prednostne naloge za prihodnost so enako obsežne in pomembne: reforma evro območja, povečanje proračuna za raziskave in razvoj v prihodnjem programu 'Horizon Europe' ter krepitev programa industrijske obrambe.

Predsednik

Esther de LANGE

Odbori te delovne skupine

FISC

Davčne zadeve

Pododbor za davčne zadeve (FISC), ustanovljen v okviru Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), bo obravnaval vse zadeve, povezane z davki. Skupina ...

Ekonomske in monetarne zadeve

S spodbujanjem rasti do več delovnih mest Namen tega odbora je spodbuditi visoko stopnjo rasti, da bi ustvarili nova delovna mesta ...

Industrija, raziskave in energetika

Evropa mora biti pripravljena na nov val inovacij Pristojen je tudi za politiko na področju raziskav, ki vključuje r...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Javno zdravje

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU citizens....

Notranji trg in varstvo potrošnikov

Dobro delujoč enotni trg Ta odbor usklajuje nacionalno zakonodajo o enotnem trgu in carinski uniji na ravni EU, zlasti ...

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Gradimo trajnostno Evropo Boj proti podnebnim spremembam je ena od naših prednostnih nalog. Spodbujamo skupna...

Pandemija COVID-19: pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost

Posebni odbor za pandemijo COVID-19:  pridobljene izkušnje in ...

Promet in turizem

Več naložb in manj onesnaževanja Odbor je v prvi vrsti pristojen za oblikovanje skupne evropske politike za železniški in cestni promet, cel...

Zaposlovanje in socialne zadeve

Spodbujanje zaposlovanja mladih, vključenosti in mobilnosti Odbor se med drugim ukvarja s politiko poklicnega usposabljanja ...

Sorodno stališče

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Related Position Papers

objave 07.10.2022

VESOLJSKE POLITIKE ZA RAST, GOSPODARSKI PREHOD IN VARNOST V EVROPI

Naša vizija Skupina ELS si prizadeva ohraniti in razširiti vpliv Evrope kot v...

objave 07.07.2021

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....

objave 20.05.2021

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o socialni politiki

Naš način dela ne bo nikoli več enak. Tehnološka revolucija, ki se zdaj odvija, vodi v t...

objave 19.05.2021

Dokument o stališču Poslanske Skupine ELS (TRAN) o načinih prevoza

1. Avtomobilski sektor S prilagajanjem v smeri digitalne in...

Kontakt