Evropska unija se sooča z velikimi izzivi: brezposelnostjo, migracijami in težko globalno konkurenco. Skupina ELS želi EU opremiti z uspešno agendo za reformo za prihodnost Evrope, ki zagotavlja, da se EU lahko spopade s prihodnjimi izzivi. Povečanje rasti in delovnih mest mora biti podprto s prizadevanji za povrnitev zaupanja državljanov. Evropa je celina vrednot in človeškega dostojanstva. Naš socialni model moramo zagovarjati pred svetovno konkurenco, pri tem pa upoštevati demografske izzive.

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Še naprej zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo kot najboljši način ustvarjanja delovnih mest in inovacij, hkrati pa ohranjamo visoke družbene in okoljske standarde. Potrebno je dokončati enotni digitalni trg, razviti nove načine za zmanjšanje emisij in zagotoviti dostopno energijo.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Pravne in notranje zadeve

Izboljšati moramo našo varnost z boljšim nadzorom naših meja, hkrati pa zagotoviti azil tistim, ki ga potrebujejo, in se bolje usposobiti za boj proti kibernetskemu kriminalu. Zaščititi moramo našo pravico do prostega gibanja in nadaljevati moramo z ukrepi za preprečevanje terorizma.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Proračun EU se ne sme zanašati samo na nacionalne prispevke - Evropa mora biti sposobna financirati svoje prednostne naloge dolgoročno in z dodatnimi sredstvi. Naša kmetijska politika potrebuje ustrezno financiranje in nove metode, ki so učinkovite in trajnostne.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Urejanje zunanjih zadev

Na globalni ravni moramo okrepiti svojo sposobnost, da govorimo enoglasno, da bi dosegli svoje cilje: mir in varnost, odprto in večstransko trgovino ter zmanjševanje revščine. Še naprej moramo spodbujati človekove pravice in demokracijo v naših odnosih s tretjimi državami.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Stališča

STALIŠČE SKUPINE 19.02.2019

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To...

STALIŠČE SKUPINE 16.10.2018

Varnost ljudi je za nas na prvem mestu

Evropejci se morajo počutiti varne Živimo v svetu sprememb. Nekdanji zavezniki se oddaljujejo od Evrope, nekdanji...

STALIŠČE SKUPINE 24.04.2018

EU lahko pomaga premagati raka: da čez 20 let ne bi nihče več umrl za rakom

Rak je za številne Evropejce eden izmed glavnih...

STALIŠČE SKUPINE 18.04.2018

Bodite inovativni! Ljudi smo postavili v ospredje inovacij

Evropa se mora zbuditi Medtem, ko se je svet v 80. in 90. letih 20. stoletja spreminjal...

STALIŠČE SKUPINE 01.03.2018

Naš evro: stabilen, spodbujajoč, uspešen

Evropski državljani upravičeno pričakujejo in zahtevajo evro, ki izpolnjuje pričakovanja. Nastanek evra je...

VRH