Evropska unija se sooča z velikimi izzivi: brezposelnostjo, migracijami in težko globalno konkurenco. Skupina ELS želi EU opremiti z uspešno agendo za reformo za prihodnost Evrope, ki zagotavlja, da se EU lahko spopade s prihodnjimi izzivi. Povečanje rasti in delovnih mest mora biti podprto s prizadevanji za povrnitev zaupanja državljanov. Evropa je celina vrednot in človeškega dostojanstva. Naš socialni model moramo zagovarjati pred svetovno konkurenco, pri tem pa upoštevati demografske izzive.

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Še naprej zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo kot najboljši način ustvarjanja delovnih mest in inovacij, hkrati pa ohranjamo visoke družbene in okoljske standarde. Potrebno je dokončati enotni digitalni trg, razviti nove načine za zmanjšanje emisij in zagotoviti dostopno energijo.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Pravne in notranje zadeve

Izboljšati moramo našo varnost z boljšim nadzorom naših meja, hkrati pa zagotoviti azil tistim, ki ga potrebujejo, in se bolje usposobiti za boj proti kibernetskemu kriminalu. Zaščititi moramo našo pravico do prostega gibanja in nadaljevati moramo z ukrepi za preprečevanje terorizma.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Proračun EU se ne sme zanašati samo na nacionalne prispevke - Evropa mora biti sposobna financirati svoje prednostne naloge dolgoročno in z dodatnimi sredstvi. Naša kmetijska politika potrebuje ustrezno financiranje in nove metode, ki so učinkovite in trajnostne.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Urejanje zunanjih zadev

Na globalni ravni moramo okrepiti svojo sposobnost, da govorimo enoglasno, da bi dosegli svoje cilje: mir in varnost, odprto in večstransko trgovino ter zmanjševanje revščine. Še naprej moramo spodbujati človekove pravice in demokracijo v naših odnosih s tretjimi državami.

IZVEJ VEČ

Kaj delamo

Stališča

STALIŠČE SKUPINE 07.07.2021

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....

STALIŠČE SKUPINE 15.03.2021

Dokument o Stališču Skupine ELS o otrokovih pravicah

I. Uvod „[...] Unija podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svo...

STALIŠČE SKUPINE 10.03.2021

Odnosi med EU in Kitajsko

„Da bi imeli načela, najprej potrebujete pogum.“ Kitajski pregovor Starodavni kitajski cesarji so trdili, da njihova vladavina temelji na nadn...

STALIŠČE SKUPINE 09.03.2021

Prihodnost krščanske demokracije

Živimo v času svetovnih kriz. Zaradi dolgoročne gospodarske krize se pojavlja vse več pomislekov o globalizaciji. Hkrati se spo...

STALIŠČE SKUPINE 10.09.2020

Dokument o stališču politične skupine ELS o reformi SKP

Skupina ELS je in bo še naprej glasnica in zagovornica evropskih kmetov in naših podeželskih sk...

VRH