Naše stališče

Evropska unija se sooča z velikimi izzivi: brezposelnostjo, migracijami in težko globalno konkurenco. Skupina ELS želi EU opremiti z uspešno agendo za reformo za prihodnost Evrope, ki zagotavlja, da se EU lahko spopade s prihodnjimi izzivi. Povečanje rasti in delovnih mest mora biti podprto s prizadevanji za povrnitev zaupanja državljanov. Evropa je celina vrednot in človeškega dostojanstva. Naš socialni model moramo zagovarjati pred svetovno konkurenco, pri tem pa upoštevati demografske izzive.

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Še naprej zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo kot najboljši način ustvarjanja delovnih mest in inovacij, hkrati pa ohranjamo visoke družbene in okoljske standarde. Potrebno je dokončati enotni digitalni trg, razviti nove načine za zmanjšanje emisij in zagotoviti dostopno energijo.

Pravne in notranje zadeve

Izboljšati moramo našo varnost z boljšim nadzorom naših meja, hkrati pa zagotoviti azil tistim, ki ga potrebujejo, in se bolje usposobiti za boj proti kibernetskemu kriminalu. Zaščititi moramo našo pravico do prostega gibanja in nadaljevati moramo z ukrepi za preprečevanje terorizma.

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Proračun EU se ne sme zanašati samo na nacionalne prispevke - Evropa mora biti sposobna financirati svoje prednostne naloge dolgoročno in z dodatnimi sredstvi. Naša kmetijska politika potrebuje ustrezno financiranje in nove metode, ki so učinkovite in trajnostne.

Urejanje zunanjih zadev

Na globalni ravni moramo okrepiti svojo sposobnost, da govorimo enoglasno, da bi dosegli svoje cilje: mir in varnost, odprto in večstransko trgovino ter zmanjševanje revščine. Še naprej moramo spodbujati človekove pravice in demokracijo v naših odnosih s tretjimi državami.

Stališča

objave 07.10.2022

VESOLJSKE POLITIKE ZA RAST, GOSPODARSKI PREHOD IN VARNOST V EVROPI

Naša vizija Skupina ELS si prizadeva ohraniti in razširiti vpliv Evrope kot v...

Combat Organised Crime
objave 13.09.2022

DOKUMENT O STALIŠČU O BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU V EVROPSKI UNIJI

Uvod Organizirani kriminal močno ogroža notranjo v...

Flags of Ukraine and the European Union
objave 05.04.2022

Politične usmeritve skupine EPP za takojšen odziv na rusko invazijo in agresijo v Ukrajini

Geopolitična stvarnost v Evropi se je 24. ...

objave 07.07.2021

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....