Η απλούστευση των γεωργικών κανόνων αποτελεί νίκη για τους αγρότες

24.04.2024 17:26

Η απλούστευση των γεωργικών κανόνων αποτελεί νίκη για τους αγρότες

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
αγρότης

Η Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει την απλούστευση και τη διευκόλυνση των κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, οι οποίοι εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

"Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι μια νίκη για τους Ευρωπαίους αγρότες και την επισιτιστική μας ασφάλεια", δηλώνει ο ευρωβουλευτής Norbert Lins, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Κοινοβουλίου.

"Καθώς οι αγρότες δεν θα υποχρεούνται πλέον να αφιερώνουν ένα ελάχιστο μέρος της καλλιεργήσιμης γης τους σε μη παραγωγικές περιοχές, το αποτέλεσμα θα ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα βελτιώσει επίσης την ευρωπαϊκή μας παραγωγή", λέει ο Lins. "Για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι δίκαιο να υπάρχει εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος αιρεσιμότητας", προσθέτει.

"Η Ομάδα του ΕΛΚ στέκεται στο πλευρό των Ευρωπαίων γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων. Έχουμε ταχθεί σθεναρά υπέρ της χαλάρωσης των κανόνων αιρεσιμότητας της ΚΓΠ και της άρσης των περιττών γραφειοκρατικών βαρών και ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια περισσότερη απλούστευση και ευελιξία για τους αγρότες", λέει ο ευρωβουλευτής Herbert Dorfmann, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για τη γεωργία

Ο Dorfmann υπογραμμίζει ότι η σημερινή απόφαση θα μειώσει επίσης τον συγκεντρωτισμό, δίνοντας στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίζουν ποια εδάφη θα προστατεύσουν και σε ποια εποχή. Κάθε χώρα μπορεί επίσης να αποφασίσει να αντικαταστήσει την αμειψισπορά με διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

"Η Ομάδα ΕΛΚ έχει αντιταχθεί σταθερά στο εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς αιρεσιμότητας που εισήχθη στην ΚΓΠ 2023-27. Η απόφαση δείχνει ότι υπό την ηγεσία μας, η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την επισιτιστική της ασφάλεια και την ικανότητα των γεωργών να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα", υπογραμμίζουν οι Lins και Dorfmann.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 177 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα