Опростяването на правилата в селското стопанство е победа за фермерите

24.04.2024 17:26

Опростяването на правилата в селското стопанство е победа за фермерите

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
фермер

Групата на ЕНП приветства опростяването и облекчаването на правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, които бяха приети днес от Европейския парламент.

"Резултатът от гласуването е победа за европейските земеделски производители и нашата продоволствена сигурност", казва евродепутатът Норберт Линс, председател на Комисията по земеделие на Парламента.

"Тъй като от земеделските стопани вече няма да се изисква да отделят минимална част от обработваемата си земя за непродуктивни площи, резултатът ще облекчи икономическата тежест на стопанствата и също така ще подобри нашето европейско производство", казва Линс. "За малките стопанства е справедливо да бъдат освободени от проверките и санкциите в рамките на режима на условност", допълва той.

"Групата на ЕНП е на страната на европейските земеделски производители и селските общности. Силно се застъпваме за облекчаване на правилата за обвързаност с условия на ОСП и за премахване на ненужните бюрократични тежести и от много години призоваваме за повече опростяване и гъвкавост за земеделските стопани", казва евродепутатът Херберт Дорфман, говорител на Групата на ЕНП по въпросите на селското стопанство

Дорфман подчертава, че днешното решение също така ще намали централизма, като предостави на държавите-членки повече гъвкавост при вземането на решения кои почви да бъдат защитени и през кой сезон. Всяка страна може също така да реши да замени сеитбообращението с диверсификация на културите.

"Групата на ЕНП последователно се противопоставяше на изключително строгия режим на условност, въведен в ОСП 2023-27. Решението показва, че под наше ръководство ЕС може да подобри продоволствената си сигурност и способността на земеделските стопани да получават достойни доходи", подчертават Линс и Дорфман.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 177 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание