Norbert LINS

Poslanec/Poslankyňa EP

Norbert LINS

How to contact me ?

Norbert LINS

Poslanec/Poslankyňa EP
Nemecko
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E202 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45819

STRASBOURG

WEISS T12018 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75819

BIO

Narodil sa v roku 1977 v Ravensburgu (Bádensko-Württembersko). V roku 2002 získal diplom z manažmentu verejnej správy na Univerzite aplikovaných vied v Kehli, v roku 2004 magisterský titul M.A. z manažmentu európskej verejnej správy na Univerzitách aplikovaných vied v Kehli a Ludwigsburgu.

V rokoch 2004 - 2009 bol vedúcim kancelárie poslanca Európskeho parlamentu Andreasa Schwaba, v rokoch 2006 - 2011 prednášal na Univerzite aplikovaných vied v Kehli. V rokoch 2009 - 2010 pracoval na oddelení výkupu pozemkov pri výstavbe ciest na Krajinskom úrade v Tübingene. V rokoch 2010 - 2011 bol osobným asistentom ministra pre vidiek, potraviny a ochranu spotrebiteľa spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. V rokoch 2011 - 2014 pracoval na oddelení pre financovanie širokopásmového pripojenia na Ministerstve pre vidiek a ochranu spotrebiteľa spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Od roku 2011 je podpredsedom CDU Württemberg-Hohenzollern a od roku 2013 členom výkonného výboru CDU Bádensko-Württembersko.

Poslanec Európskeho parlamentu od roku 2014.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Predseda - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Podpredseda - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Člen - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Medziskupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - EHP/EZVO a sever
 • Člen - Konferencia predsedov výborov
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Eurolat
 • Náhradník - Mexiko
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My Positions in the Group :

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website