Põllumajanduseeskirjade lihtsustamine on põllumajandustootjate jaoks võit

24.04.2024 17:26

Põllumajanduseeskirjade lihtsustamine on põllumajandustootjate jaoks võit

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
põllumajandustootja

ERP fraktsioon tervitab ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eeskirjade lihtsustamist ja leevendamist, mille Euroopa Parlament täna vastu võttis.

"Hääletuse tulemus on võit Euroopa põllumajandustootjate ja meie toiduga kindlustatuse jaoks," ütles Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni esimees Norbert Lins.

"Kuna põllumajandustootjad ei pea enam minimaalset osa oma põllumaast pühendama mittetootlikele aladele, leevendab tulemus põllumajandusettevõtete majanduslikku koormust ja parandab ka meie Euroopa toodangut," ütleb Lins. "Väikeste põllumajandusettevõtete jaoks on õiglane, et nad on vabastatud tingimuslikkuse korra kohastest kontrollidest ja karistustest," lisab ta.

"EPP fraktsioon seisab Euroopa põllumajandustootjate ja maapiirkondade kogukondade kõrval. Me oleme kindlalt toetanud ühise põllumajanduspoliitika tingimuslikkuse eeskirjade leevendamist ja tarbetu bürokraatliku koormuse kõrvaldamist ning oleme aastaid nõudnud põllumajandustootjate jaoks suuremat lihtsustamist ja paindlikkust," ütleb Euroopa Parlamendi liige Herbert Dorfmann, fraktsiooni PPE põllumajanduse eestkõneleja.

Dorfmann rõhutab, et tänane otsus vähendab ka tsentralismi, andes liikmesriikidele suurema paindlikkuse otsustada, milliseid muldasid ja millisel hooajal kaitsta. Samuti võib iga riik otsustada, kas asendada külvikord põllukultuuride mitmekesistamisega.

"EPP fraktsioon on järjekindlalt olnud vastu ÜPP 2023-27 kehtestatud äärmiselt rangele tingimuslikkusele. Otsus näitab, et meie juhtimisel saab EL parandada oma toiduga kindlustatust ja põllumajandustootjate võimalusi teenida korralikku sissetulekut," rõhutavad Lins ja Dorfmann.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave