Maataloussääntöjen yksinkertaistaminen on viljelijöiden voitto

24.04.2024 17:26

Maataloussääntöjen yksinkertaistaminen on viljelijöiden voitto

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
viljelijä

PPE-ryhmä on tyytyväinen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjen yksinkertaistamiseen ja keventämiseen, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi tänään.

"Äänestystulos on voitto Euroopan maanviljelijöille ja elintarviketurvalle", sanoo parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Lins.

"Koska viljelijöiden ei enää tarvitse osoittaa vähimmäisosaa peltoalastaan tuottamattomille alueille, tulos helpottaa maatilojen taloudellista taakkaa ja parantaa myös eurooppalaista tuotantoamme", Lins sanoo. "Pienten maatilojen kannalta on oikeudenmukaista, että ne vapautetaan ehdollisuusjärjestelmän mukaisista tarkastuksista ja seuraamuksista", hän lisää.

"EPP-ryhmä seisoo eurooppalaisten maanviljelijöiden ja maaseutuyhteisöjen rinnalla. Olemme kannattaneet voimakkaasti YMP:n ehdollisuussääntöjen lieventämistä ja tarpeettomien byrokraattisten rasitteiden poistamista ja vaatineet jo vuosia yksinkertaistamista ja joustavuutta maanviljelijöille", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Herbert Dorfmann, EPP-ryhmän maataloutta käsittelevä tiedottaja.

Dorfmann korostaa, että tämänpäiväinen päätös vähentää myös keskusjohtoisuutta, koska se antaa jäsenvaltioille enemmän joustavuutta päättää, mitä maaperää suojellaan ja mihin vuodenaikaan. Kukin maa voi myös päättää korvata viljelykierron viljelykasvien monipuolistamisella.

"EPP-ryhmä on johdonmukaisesti vastustanut YMP 2023-27:ään sisällytettyä erittäin tiukkaa ehdollisuusjärjestelmää. Päätös osoittaa, että meidän johdollamme EU voi parantaa elintarviketurvaa ja maanviljelijöiden mahdollisuuksia ansaita kohtuulliset tulot", Lins ja Dorfmann korostavat.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö